Hver tiende uden job i Unionen

Mere end 22 millioner arbejdsløse i EU, fem millioner unge uden job

EU statistiske kontors opgørelse over arbejdsløsheden i EU for juli måned viser, at arbejdsløsheden er lige så stor som måneden før. I Euroland er den 10 procent, mens den for hele EU er 9,5 procent bruttoarbejdsløse.

Bag de kølige tal gemmer 22,711 millioner arbejdsløse mænd og kvinder i de 27 lande.

Arbejdsløsheden rammer de unge hårdt, 5,115 millioner unge europæere under 25 var uden job, det svarer til hver femte unge i EU.
Værst ser det ud for Spanske og Græske unge. Den spanske ungdomsarbejdsløshed er på 46,2 mens 38,5 procent af de græske unge er jobløse. Holland har laveste ungdomsarbejdsløshed med 7,5
procent.

Den uændrede ledighedsprocent dækker over store forskelle landene imellem fra Østrigs 3,7 til Spaniens 21,2 procent.. Inden for det sidste år er ledigheden faldet i 16 medlemslande og steget i 11. (brink)