“I 2024 er hele lortet udliciteret”

EU’s såkaldt fjerde jernbanepakke er på sporet og udliciteringstoget i fuld fart fremad, mens politikerne sidder på hænderne med tape for munden, mener Kim Olesen Jernbanearbejdernes Landsklub

Jernbanearbejdernes Landsklub, JL har over sommeren forsøgt at få rejst en debat om den kollektive trafiks fremtid. Inden 2024 skal al togtrafik i princippet sendes i udbud, det fremgår af EU’s såkaldt fjerde jernbanepakke, men debatten om konsekvenserne mangler, mener jernbanearbejderne.

”JL undrer sig over den manglende for ikke at sige usynlige debat i offentligheden om EU jernbanepakke, da det jo er en udlicitering af vores alles jernbane og infrastruktur. JL er også af den overbevisning at udlicitering, vil udfordre arbejderne ved jernbanen på løn og arbejdsvilkår for ikke at tale om forringelse for passagererne,” skriver klubben bl.a. på sin facebookside.

Hos DSB har man i flere år forberedt sig på en fremtid med mere ”liberalisering og udbud.” Bl.a. meldte DSB sig fluks ind i Dansk Industri i 2017, to dage efter at den daværende VLAK-regering indgik en aftale om fremtidens togtrafik i hovedstaden med Radikale og DF.

Selvom aftalen handler om hovedstadsområdet, så udgør det en god del af DSB’ aktiviteter: ”S-tog står således for ca. 60 pct. af DSB’s passagerantal og udgør 27 pct. af DSB’s samlede produktion målt i togkilometer samt 23 pct. af de samlede personkilometer,” som det står i aftalen.

Jernbanearbejderne spørger retorisk om det er dem der ser spøgelser, når de nu råber vagt i gevær.

– Vi der er ansat kan se udviklingen i hverdagen. Sagen er, at udviklingen foregår i stilhed, det er det vi mener med spøgelser. Vi oplever spøgelset hver gang et område bliver gjort klar til konkurrenceudsættelse, så ser vi hvordan vi bliver udfordret på løn- og arbejdsvilkår. Det første man gør er at opsige alle lokal-aftaler, siger Kim Olesen, bestyrelsesmedlem i Jernbanearbejdernes Landsklub.

F.eks. overtager selskabet Skånetrafiken ansvaret for Øresundsforbindelsen der kører fra Malmø til Østerport til, december. Det svenske selskab skal stå som ”trafikindkøber,” og altså stå for at udbyde selve togdriften i konkurrence.

– Konsekvenserne er bl.a. at DSB er begyndt at fyre de håndværkere, som har klargjort togene, siger Kim Olesen.

Svenske vilkår

Det fremgår også af aftalen, at politikerne ”forventer” at de ansatte på Øresundslinjen for fremtiden skal arbejde på svenske løn- og arbejdsvilkår. Som der står i den politiske aftale:

”Parterne noterer sig i den forbindelse, at den danske andel af Skånetrafikens samlede udbud er meget begrænset. Som konsekvens af overdragelsen af trafikkøberansvaret til Skånetrafiken forventes det derfor, at der vil gælde svenske løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, der udfører trafikken.”

En noget forbløffende passus, mener Kim Olesen

– Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste det. Her går Folketinget reelt ind og bestemmer, at det skal ske på svenske vilkår, siger han.

Social dumping

Og det rejser spørgsmålet, hvad sker når EU’s fjerde jernbanepakke er helt foldet ud senest i 2024.

– Så kan der køres på kryds og tværs af grænserne, og det er uklart på hvilke løn- og arbejdsvilkår det kommer til at ske. Udlicitering påvirker altid vilkårene, det er der skrevet tykke bøger om, det handler om social dumping. Og vi frygter, at jernbanedriften ender som en gang flydrift, hvor piloterne arbejder for halv løn, eller som kabinepersonalet hos Ryanair, som er ansat på irske vilkår, så kører vi på bar røv og albuer, siger Kim Olesen.

– Det er også et spørgsmål om antallet af afgange og kvaliteten for borgerne. Skal vi forvente at en privat aktør vil køre nattog til Holte med 10 fulderikker i weekenden, eller dropper de den afgang?

Arriva har lige genvundet et udbud af deres linjer, samtidig fik de Svendborgbanen med i købet, men de skal køre for 85 millioner kroner mindre. Det er svært at tro at det ikke får konsekvenser, siger han.

Sniger sig ind

– Selvom hel lortet skal være i udbud inden 2024, så sidder politikerne lige nu på hænderne og med tape for munden. Det er lidt som med vandet i hanen, vi forventer det løber, og tænker ikke over det før det stopper. Udliciteringen sniger sig ind ad bagdøren, og det ville være rart, hvis politikerne meldte ud, hvilke dele der skal udliciteres, siger Kim Olesen.

I jernbanepakken er der faktisk åbnet for, at man kan undtage dele af togtrafikken fra udlicitering.

– Man kunne sige, at her kører det hele fint, så vi lader helt være, men det er klart man laver ikke en aftale i EU, hvis det ikke er meningen, at der skal udliciteres. Og i første omgang er det vel EU-Kommissionen og i sidste ende EU-domstolen, som bestemmer, hvad politikerne kan undtage fra udlicitering, siger Kim Olesen.

– Det er de spøgelser vi sidder tilbage med. Som jeg ser det, så burde togdrift gå i nul, det er en del af velfærden, som med vandet i hanen, det er ikke noget der skal tjenes penge på. Men i EU’s hellige ånd skal der tjenes på det. Vi er presset, og med tanken på at overenskomstfornyelsen falder sammen med udrulningen af udliciteringen i 2023/24, så tegner der sig et spændende scenarie, siger Kim Olesen. (brink)