I sne og slud avisen skal ud

Arbejdsgiverne nægter at følge påbud om værnemidler til avisbude. Det er social dumping, mener fagforeningen

Arbejdstilsynet har givet Dansk Avis Omdeling (DAO) et påbud om at sørge for vintertøj og sikkerhedsudstyr til sine mere end 700 avisbude, påbuddet skal efterkommes midt i oktober inden vinteren for alvor sætter ind. Men det har DAO, som ejes af de store dagblade, ikke tænkt sig at bruge penge på. Via Danske Mediers Arbejdsgiverforening har de i stærke vendinger klaget over tilsynets påbud.

Arbejdsgiverne afviser, at spørgsmålet om værnemidler og ordentlig vinterbeklædning til avisbudene er en sag for tilsynet. Klagen har opsættende virkning, i første omgang skal AT selv vurdere om de vil opretholde påbuddet, hvis ja bliver det op til Arbejdsmiljøklagenævnet at tage stilling til.

– Det er beskæmmende at Dans Avis Omdeling vil være bekendt at anke et sådant påbud fra Arbejdstilsynet om noget så simpelt som vinterbeklædning og sikkerhedsudstyr til deres ansatte, siger Jan Sylvest Andersen, faglig sekretær i 3F Transport, Logistik og Byg i Aarhus.

Dansk Avis Omdeling beskæftiger omkring 750 avisbude i Jyllandsområdet, langt størstedelen kommer fra de nye EU-lande i Østeuropa.

Det var fagforeningen, som efter flere henvendelser fra medlemmer, bad Arbejdstilsynet om at se på sagen.
– Sidste vinter var der hård frost og tilbagevendende klager fra budene over konstant at fryse. Samtidig var der adskillige styrt på scooterne, der er lige så tunge som store motorcykler, siger Jan Sylvest.

Aviserne bliver bragt ud på el-scootere mellem kl. 3.00 og 6.30 om natten. Det fremgår af Arbejdstilsynets rapport, at det er op til budene selv at bekoste personlige værnemidler. Men Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet om natten med avisudbringning medfører sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget, derfor pålægges virksomheden at forsyne budene med personlige værnemidler. Samtidig fik firmaet en vejledning om bl.a. grundigt at instruerer budene i brugen af el-scooterne.

Vi nægter

– Problemet er altså ikke løst, selv om efterårs- og vintermånederne venter forude. Det er konkurrenceforvridende, samtidig med at firmaet bruger budenes helbred som indsats i et forsøg på at spare småpenge, siger Jan Sylvest Andersen.

Men nej, Dansk Avis Omdeling har ikke tænkt sig at efterkomme påbuddet, i stedet klager arbejdsgiveren over afgørelsen med henvisning til, at den er ”uden hjemmel”, og at

Arbejdstilsynet ikke har undersøgt og dokumenteret den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko. Samtidig mener DAO, at tilsynet ”groft tilsidesætter virksomhedens APV arbejde.”
Endelig sætter arbejdsgiveren i sin klage trumf på ved at henvise til EU’s direktiv om minimumsforskrifter for personlige værnemidler, hvor det fremgår, at værnemidler i forbindelse med brug af køretøjer ikke er omfattet af direktivets krav.

Hvis Arbejdstilsynet fastholder sit påbud, så kan det tage flere måneder, inden Arbejdsmiljøklagenævnet afgør sagen.
– Problemet er altså ikke løst, selv om efterårs- og vintermånederne venter forude. Det er konkurrenceforvridende, samtidig med at firmaet bruger budenes helbred som indsats i et forsøg på at spare småpenge, siger Jan Sylvest Andersen.

Han henviser til at det sker selv om andre distributionsvirksomhedere, der bruger scootere, som noget naturligt stiller nødvendigt arbejdstøj til rådighed.
– Man må gå i rigtig små sko på redaktørgangene. Det tyder på, at de danske dagblade, på linje med andre platugler, der driver virksomhed med udenlandske arbejdere, og satser på at tvinge løn og arbejdsforhold i bund. Social dumping handler ikke kun om løn, i den her sag er det social dumping på arbejdsmiljøet, siger han. (brink)