ILO: Bryder Grækenland konventionerne?

Den internationale arbejdsorganisation, ILO vil have afklaret om den græske krisepolitik bryder strider mod ILO’s konventioner

ILO stiller nu spørgsmålstegn ved, om de indgreb som den græske regering har gennemført efter krav fra EU og IMF bryder med faglige rettigheder, som ellers er sikret af ILO’s konventioner, skriver svenske LO-Tidningen.

ILO’s såkaldte ekspertkomite tager udviklingen i Grækenland op i sin årsrapport. Spørgsmålet er om Grækenland – efter pres fra EU og IMF – direkte bryder med ILO’s konventioner. Det drejer sig bl. a. om retten til at organisere sig fagligt, retten til at forhandle kollektive overenskomster og konventionen om lønbeskyttelse.

Det er en af de græske landorganisationer, som overfor ILO peger på, at kriselovene sætter en centralt aftalt mindsteløn ud af kraft, fordi den tillader at aftale en lavere mindsteløn lokalt. Loven svækker det kollektive aftalesystem, mener den græske fagbevægelse.

Krisepakken tillader også at beskæftige unge under 24 år på ringere vilkår overenskomsternes minimumskrav. Endelig har regeringen sænket de offentligt ansattes løn to gang i 2010.

ILO har nu forlangt en forklaring fra den græske regering og tilbudt at sende en ekspertdelegation til landet for at få afklaret, om den græske regering levet op til ILO konventioner. Det er ifølge LO-Tidningen højst udsædvanligt, at ILO vil sende eksperthold til et EU-land for at tjekke, om det lever op til den internationale standarder.

ILO’s ekspertgruppe understreger i en udtalelse, at det er helt afgørende, at hvis det kollektive aftalesystem skal ændres, så kræver det ”ordentlige konsultationer mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.” ILO mener kun, at det er i helt ekstraordinære situationer, at en regering kan suspendere den fri forhandlingsret, og hvis det sker, så skal det være for en begrænset periode. Det kan kun ske, hvis de ansattes levestandard samtidig sikres. (brink)