Inspiration: Svensk regering vil hæve dagpengesatserne

Den nye svenske regering vil hæve dagpengene, skrotte aktiveringscurkus og fjerne tidsbegrænsning for sygedagpenge

Socialdemokraterne og miljøpartiet, som netop er kommet til magten i Sverige er klar til at fjerne rulle den tidligere regerings arbejdsmarkedspolitik tilbage. I første omgang vil de fjerne den ”dagpengetrappe”, som vismændene i Danmark netop har foreslået indført. Tværtimod vil svenskerne hæve loftet for arbejdsløshedsdagpenge, så det reelt kommer til at dække 80 procent af den tidligere indkomst, og satsen skal vel at mærke gælde i hele dagpengeperioden. I det svenske dagpengesystem falder dagpengene ellers fra 80 til 65 procent efter 300 dages ledighed.

De to partier er også enige om at skrotte den såkaldte fase 3, hvor arbejdsløse efter 450 dages ledighed arbejder gratis for private virksomheder. Staten eller kommunerne betaler deres ydelse, samtidig får arbejdsgiverne 5.000 kr. om måneden for hver langtidsledig de ”beskæftiger”. Siden 2009 har det udviklet sig til hvad Sveriges Radio kalder en milliardindustri, foreløbig har arbejdsgiverne modtaget 5,5 milliarder for besværet.

Bedre vilkår for syge

Også vilkårene for sygemeldte skal forbedres. Retten til revalidering skal styrkes, og så skal loftet over sygedagpenge forhøjes. Endelig vil regeringen fjerne tidsgrænsen for, hvor længe folk kan få sygedagpenge.

Meldingerne på arbejdsmarkedspolitikken kommer sammen med en aftale med Venstrepartiet om velfærdspolitikken, hvor partierne er enige om at forsøge at stoppe mulighederne for at private kan profitere på at levere velfærdsydelser. Op til valget kom de frem at private virksomheder, som for skattekroner leverede velfærdsydelser havde trukket store profitter ud af virksomhederne og anbragt dem i skattely.

Selvom de nærmere detaljer endnu mangler at blive udarbejdet og skåret til som lovtekst, så tyder meldingerne fra den nyvalgte regering på et klart sporskifte i forhold til den nyliberale politik, som otte års borgerlige styre har medført. (brink)