International arbejdsmiljødag med frontarbejderne i fokus

Den internationale arbejdsmiljødag markeres verden over i dag. Temaet er COVID19 og arbejdsmiljø

Dagen i dag, den 28. april, er international arbejdsmiljødag – Workers Memorial Day. Både den europæiske fagbevægelse (EFS) og den internationale fagbevægelse (ITUC) står bag kampagnen.

Fagbevægelsen verden over bruger dagen til at sætte fokus på arbejdsmiljøet og ikke mindes ofrene for arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme.

I år er temaet COVID19 og arbejdsmiljø med fokus på dem, som arbejder i frontlinjen under coronakrisen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation markerer dagen med en kampagne på facebook og Twitter, hvor folk opfordres til at sende hilsener og billeder fra deres arbejdsplads. Send hilsener og billeder på facebook og Twitter under hashtag #støtfrontlinjen og #iwmd20 (Den sidste står for workers memorial day 2020, som er den internationale kampagne).

Stigende bekymring blandt medlemmerne

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) benytter dagen til at komme med en række konkrete anbefalinger til, hvad der bør gøres for at sikre arbejdsmiljøet under coronakrisen. i frontlinjen, opfordres til at poste et billede af et lys, et hjerte, en blomst eller lignende som støtte til frontlinjen.

– Vores medlemsorganisationer oplever en stigende bekymring for de ansattes sikkerhed og sundhed. Og en bekymring for at arbejdsgivere ikke påtager sig deres ansvar – som fx at overholde forholdsregler om coronasmitte, siger Morten Skov, næstformand i FH.

I takt med genåbningen af samfundet bliver arbejdspladsernes indsats mod corona endnu vigtigere, understreger han.

”Der er behov for, at ledere i samarbejde med medarbejderne sikrer, at arbejdspladserne gør alt, hvad de kan, for at minimere risikoen for coronasmitte,” siger Morten Skov.

Nogle arbejdspladser hænger i bremsen

Den ekstra indsats yder de fleste arbejdspladser heldigvis allerede. Men der er også arbejdspladser, som ikke gør nok, pointerer Morten Skov.

”Her skal myndighederne understøtte arbejdet med flere tydelige brancherettede vejledninger, og Arbejdstilsynet skal spille en stærkere rolle,” siger han.

Endelig markerer dagen også, hvor vigtigt det er anerkende COVID19 som en arbejdsskade. Det betyder, at lønmodtagere kan få erstatning, hvis de bliver syge pga. smitte på arbejdet.

Morten Skov peger på, at FH i Danmark har været med til at sikre en høj grad af anerkendelse for de grupper, som er udsat for smittefare i. Men anerkendelse af COVID19 som en arbejdsskade er fortsat et problem i resten af Europa.

Udstationerede arbejdstagere stadig ikke i karantæne

I sidste uge præsenterede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard en plan for opstramning i forhold til de udstationerede arbejdere på bl.a. byggepladserne.

Den indeholder en plan for dels et skærpet tilsyn fra Arbejdstilsynet for at sikre at arbejdsgiverne tager ansvar for at mindske smittefaren. og dels en såkaldt taskforce, hvor parterne på arbejdsmarkedet indgår. Hvis brancherne ikke får styr på smittefaren, så er regeringen klar til at lovgive om tvungen 14 dages karantæne for vandrende arbejdstagere, som kommer til landet.

Det har længe været et ønske fra 3F, at de udenlandske arbejdere kom i karantæne inden de blev sluppet ud på arbejdspladserne. Selvom der er lyspunkter i planen, så fjerner den ikke usikkerheden for de danske bygningsarbejdere, konstaterer næstformanden i 3F’ byggegruppe, Palle Bisgaard overfor Fagbladet.

Den manglende karantæne til udenlandske arbejdere, ærgrer næstformand i 3F’s byggegruppe, Palle Bisgaard.

– De nye tiltag kommer ikke til at fjerne usikkerhed og utryghed blandt bygningsarbejderne, siger han.

Palle Bisgaard forklarer, at karantænereglerne ville have haft stor betydning i byggeriet, da der er mange udlændinge.

– Og vores medlemmer skal jo ikke løbe en urimeligt stor risiko for at blive smittet bare for at passe deres arbejde, siger han. (brink)