Irland: Østarbejdere forsvarer mindsteløn

Fem lettiske og polske rengøringsassistenter er blevet fortrop for den irske fagbevægelse, de har nægtet at gå ned i løn

Fem kvinder er blevet spydspidser i den irske fagbevægelses forsøg på at forhindre lønnedgang for de lavest lønnede.

De fem er blevet fyret fra deres job på Davenport Hotel i Dublin i februar, fordi de nægtede at underskrive en ny kontrakt, som sænkede deres løn med knap 1 euro i timen.

Fyringen faldt samme dag, som den lovfæstede mindsteløn faldt med 1 euro eller 12 procent. Nedskæringen af mindstelønnen var en del af den krisepakke, som det irske parlament vedtog lige inden der blev udskrevet parlamentsvalg. Ifølge den irske regering, er det EU-kommissionen, som har forlangt den irske mindsteløn sænket.

Nu demonstrerer de fyrede foran hotellet, og deres fagforening, SIPTU betragter fyringerne som en lockout.

Selvom den kun omfatter fem, så angår det omkring 300.000 lavtlønnede, som arbejder for den lovbestemte mindsteløn. Da kriseloven blev vedtaget, forsikrede den irske regering, at ingen ¨på mindsteløn ville blive tvunget ned i løn. En sænkning af lønnen skulle godkendes af begge parter.

– Det betyder at regeringens forsikringer om, at ingen arbejdere ville blive tvunget til at skrive under på en ny kontrakt med lavere løn, var meningsløs, siger SIPTU’s vicepræsident, Patricia King.

– Så vidt jeg ved, at der først gang den nye lov bliver testet. Indsatsen er høj, Alle arbejdsgivere i de lavtlønnede sektorer vil følge konflikten. Hvis arbejderne bliver effektivt lock-outed fra deres job og straffet for at forsøge at forsvare deres ret til mindstelønnen, så er det et signal om et nyt race mod bunden, siger hun.

– De ansatte blev kaldt til flere møder, hvor de fik besked på, at måtte gå med til en lønsænkning fra 8,65 euro i timen til 7,79 euro for ”at støtte regeringen.” Hvis de sagde nej, så ville de miste jobbet. De fem har vist et stort mod ved at stå fast og afvise at skrive under siger Patricia King.

De øvrige ansatte har skrevet under. (brink)