Italiensk mafia-værn underkendt af EU-domstolen

Et italiensk lovdekret, som skal værne mod mafiainfiltration i offentlige udbud går for vidt, mener EU-domstolen

EU-domstolen har underkendt et lovdekret, som begrænser andelen af underentreprise i et offentligt udbud til 30 procent.

Italien har sit hyr med mafia-infiltration i på mange niveauer og også erfaringer med, hvordan det kan bekæmpes. Derfor vedtog man i 2016 et lovdekret, som skal forhindre mafia-infiltration via offentlige byggerier og varekøb.

Loven begrænser andelen af underentrepriser i et offentligt byggeri til 30 procent af arbejdet. Ved at begrænse antallet af underentreprenører f.eks. på et offentligt byggeri vil man forhindre at mafiaen ad den vej infiltrerer de offentlige indkøb.

Men den går ikke fastslår EU-domstolen. I en såkaldt præjudiciel afgørelse, slår EU-Domstolen fast, at man ikke kan udelukke entreprenører fra offentlige udbud, med den begrundelse at 30 procent af arbejdet skal laves af underentreprenører.

Nej, trods nationale “skønsbeføjelser”

Det er en italiensk forvaltningsdomstol, som har indbragt sagen for EU-domstolen, fordi de i en verserende sag er i tvivl om, hvorvidt 30 procents-reglen er i strid med EU’s udbudsregler og heller ikke lever op til det såkaldte proportionalitetsprincip.

Sagen handler om et italiensk firma, som blev udelukket fra at give et bud på et motorvejsprojekt, fordi mere end 30 procent af entreprisen var tiltænkt underleverandører.

I sin afgørelse medgiver Domstolen, at EU-lovgivningen giver medlemslandene visse muligheder for at indføre skrappere regler for f.eks. at bekæmpe kriminalitet. Landene har en vis ”skønsbeføjelse”, når de skal sikre gennemsigtighed i forbindelse med offentlige udbud.

Hver enkelt medlemsstat er nemlig bedst i stand til i lyset af dens særlige historiske, retlige, økonomiske eller sociale forhold at identificere situationer, der fremmer adfærd, som kan indebære brud på dette krav,” som det hedder i afgørelsen.

Alligevel afviser EU-Domstolen det italienske krav om at begrænse underentreprisens andel af en kontrakt. En fast regel om 30 procents begrænsning er alt for abstrakt og firkantet, og det er i strid med EU-direktiverne, lyder konklusionen.

Underentrepriser styrker konkurrencen

Og så fremhæver EU-Domstolen, at brugen af underentreprenører har en positiv effekt. Det er i Unionens interesse, at offentlige udbud er åbne for så stor konkurrence som mulig. Brug af underentreprenører bidrager til konkurrencen, fordi det må antages at det giver små og mellemstore virksomheder muligheder for at deltage i udbudsrunder, hedder det i afgørelsen.

Selvom en begrænsning i andelen af underentreprenører bidrager til at modvirke infiltrering fra organiserede kriminalitet, så går den italienske regel længere end nødvendigt for at nå målet, mener EU-Domstolen. Derfor er den et brud på det såkaldte proportionalitetsprincip, og Italien må bruge mindre restriktive midler til at bekæmpe mafiaens infiltration i de offentlige udbud, lyder beskeden fra EU-Domstolen. (brink)