Jernbaneforbundet: Kommissionen er gået langt over stregen

Dansk Jernbanearbejderforbund vil gøre alt for at få ændret EU’s jernbanedirektiv, som griber ind i konfliktretten. – Vi stopper ikke før den del af direktivforslaget er taget af bordet, siger forbundets næstformand Henrik Horup

EU-kommissionens forslag til direktiv om et fælles europæisk jernbanesystem, har fået Dansk Jernbaneforbund på barrikaderne.
– Dansk Jernbaneforbund vil gøre sit til, at der bliver skabt stor fokus på dette uhørte angreb på arbejdernes og fagforeningernes frie ret, siger forbundets næstformand, Henrik Horup.

Direktivforslaget lægger op til at give kommissionen beføjelser, til selv at ændre i lovgivningen løbende, og gemt bort i et bilag til direktivet lægger de op til at give sig selv rollen som overdommer i tilfælde af konflikter i jernbanesektoren.

I bilag syv hedder det, at kommissionen kan fastsætte ”regler for håndtering af større driftsafbrydelser og nødsituationer, herunder et minimumsserviceniveau i tilfælde af eventuelle strejker.”
Hvis det vedtages, så kan det true så fundamentale rettigheder som retten til at strejke, vurderer det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF.

– Angrebet på fagforeningernes frihed kan lyde harmløst, men der er faktisk et uacceptabelt overgreb, som ETF på det skarpeste fordømmer, hedder det i det ”holdningspapir” transportarbejderforbundet har lavet om direktivet.

ETF vil bekæmpe overgrebet mod strejkeretten. Et initiativ fra kommissionen må under ingen omstændigheder underminere arbejderes frihed til at stoppe arbejdet under en konflikt, fastslår, det Europæiske Transportarbejderforbund.

Mobiliserer i medlemslandene

– Dansk Jernbaneforbund har deltaget i udarbejdelsen af “holdningspapiret” fra Europæisk Transportarbejder Forbund og vil fortsat tage aktiv del i Europæisk Transportarbejder Forbunds kamp helt frem til afstemningen, siger Henrik Horup.

ETF Jernbanesektionen har besluttet, at medlemslandenes jernbaneorganisationer skal søge samarbejde politisk – på såvel nationalt som europæisk plan, oplyser han.
Jernbaneforbundet har netop holdt møde med det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet Ole Christensen om sagen.

– Vi har drøftet direktiv-forslagets “skjulte” angreb på konfliktretten grundigt, og aftalt det videre forløb. Ole Christensen vil rejse og drøfte sagen i Bruxelles blandt vore politikere i Parlamentet. Dansk jernbaneforbund vil holde tæt kontakt til Ole Christensen. Samtidig er forbundet i dialog LO Danmark og LO’s repræsentant i Bruxelles om sagen. Ydermere vil vi involvere vore politiske venner på Christiansborg, siger Henrik Horup.

Konfliktret skal ud af direktiv

– Vi vil gøre vores til, at der bliver skabt stor fokus på dette uhørte angreb på arbejdernes og fagforeningernes frie ret. Dansk Jernbaneforbund har med en vis tilfredshed noteret sig, at regeringen – på baggrund af Per Clausens (Enhedslisten) spørgsmål – finder det afgørende, at EU ikke regulerer eller griber ind i konfliktretten, siger Henrik Horup.

– Det må alt andet lige betyde, at vi nu kan forvente en massiv opbakning fra alle fløje i dansk politik. Dette skal dog ikke få os til at læne os tilbage. Det ville nok være naivt. Vi fortsætter ufortrødent arbejdet helt frem til at denne del af direktivforslaget bliver taget af bordet, siger han.

– Som formand for Nordisk Transportarbejder Forbunds Jernbanesektion vil jeg nu samle vores nordiske jernbaneorganisationer og sikre at vores nordiske venner ligeledes søger politisk kontakt hos deres respektive politikere. De nordiske organisationer går samlet til det videre arbejde i ETF.  Lad nu Kommissionen vide, at her er man gået langt over stregen i forhold til hvad fagbevægelsen vil finde sig i, siger Henrik Horup. (brink)