Juraprofessor: Trojkaen handler ulovligt

Trojkaen handler i strid med både EU-retten og menneskerettighederne, konkluderer professor i rapport til den europæiske fagbevægelse

EU’s nedskæringspolitik, især som den bliver praktiseret af den såkaldte Trojka, er ulovlig, så kort kan konklusionen sammenfattes af den rapport, den tyske jura-professor Andreas Fischer-Lescano, Centre for European Law and Politics (ZERP), University of Bremen for nylig afleverede til den europæiske fagbevægelse.

Rapporten er bestilt af Østrigs LO sammen med bl.a. den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS. Den europæiske fagbevægelse benytter da også lejligheden til at gentage dens krav om en øjeblikkelig kursændring i EU.

Andreas Fischer-Lescano rapport blev præsenteret på et møde for jurister i Wien sidst i november.

Den tyske professor mener, at EU-kommissionen og den Europæiske Centralbank gennem deres rolle i Trojkaen bryder Lissabontraktaten, som også inkluderer Charteret for grundlæggende rettigheder. 

De EU-lande, som har indgået aftaler de omfattende aftaler om nedskæringer og indgreb i faglige rettigheder med Trojkaen er stadig forpligtiget af både de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne, lyder Fischer-Lescano argument.

– Krisen betyder ikke at EU-retten er sat ud af kraft, sagde han ved fremlæggelsen, og henviser til Portugal, hvor forfatningsdomstolen flere gange har underkendt nedskæringer, som var aftalt med Trojkaen.

Professoren mener, at det er på tide at EU-parlamentet træder i karakter:
– Parlamentet må sætte en stopper for den her hemmelige politik, sagde han.

Rettigheder er en papirtiger

– I hele Europa har fagforeninger kæmpet længe og hårdt mod nedskæringspolitikken, og krævet en fundamental kursændring, siger formanden for Østrigs LO, Bernhard Achitz.

– Fra drastiske nedskæringer i de sociale udgifter, restriktioner af basale faglige rettigheder, som afskaffelse af kollektive overenskomster, beskæring af mindstelønninger og meget mere af samme skuffe, vi har fået nok, siger han.

Rapporten er bestilt for at kvalificerer fagbevægelsens argumenter, fremgår det af en pressemeddelelse fra EFS. 
– Resultatet er meget klart. Den sociale uretfærdighed og EU’s økonomisk set ufornuftige nedskæringspolitik må stoppe. Det er til skade for befolkningen og EU, og den er også ulovlig.

Rapporten styrker den europæiske fagbevægelses krav for en fundamenter kursændring, siger den østrigske LO formand.
– Investeringer i velfærd og social service må afløse kortsigtet nedskæringspolitik, og Charteret for grundlæggende rettigheder må ikke længere betragtes som en papirtiger, det må blive en del af EU’s politik, siger Achitz. “

Også EFS mener, at den tyske professors rapport styrker fagbevægelsens muligheder for at udfordre nedskæringspolitikkens lovlighed.

– Siden finanskrisens start i 2008 har medlemslandene taget en række skridt til at skære i de offentlige udgifter og reducere budgetunderskud. Nedskæringerne har også angrebet sociale rettigheder og både ført til deregulering af arbejdsmarkedslovgivningen og ødelæggelse af kollektive aftalesystemer, siger politisk sekretær i EFS Veronica Nilson.

– Situationen er værst i programlandene, hvor Trojkaen har påtvunget vidtgående indgreb. De har gennemtvunget nedskæringer af mindstelønninger, grebet ind i kollektive forhandlinger og tvunget forhandlingerne til at foregå på virksomhedsniveau, siger hun.

– Såkaldte sammenslutninger af arbejdere har fået ret til at aftale lønninger som underløber de kollektive aftaler, som er forhandlet af fagforeningerne.  Professor Fischer-Lescano’s studie styrker vores argumenter for at stille spørgsmålstegn ved nedskæringspolitikkens lovlighed, siger Veronica Nilson.

Hun henviser til at flere fagforeninger allerede har fået medhold i klager over faglige overgreb hos Europarådet.
Rapporten findes foreløbig kun på tysk, men det forventes, at der kommer en engelsk version i starten af det nye år, hvor vi vil præsenterer den nærmere. (brink)