Ulve i Davos. Kamåpagnen mod særdomstolene ISDS, der beskytter virksomhedernes investeringer er nået til bjergene omkring Davos

Kampagne mod investorbeskyttelse: Rettigheder før profit

Europæiske fagforeninger og græsrødder i offensiv mod ISDS-domstole i handelsaftaler

Under parolen ”Rettigheder før profit,” går en alliance af 150 europæiske organisationer, fagforeninger og sociale bevægelser, nu til kamp mod de særdomstole, som er en vigtig del af de mange handelsaftaler EU indgår med tredielande.

Det er den såkaldte investor-stat tvistbilæggelse (ISDS) mekanisme, som i realiteten er et parallelt retssystem, hvor især store globale virksomheder kan sagsøge stater, hvis de lovgiver til ugunst for deres indtjening.

Særdomstolene var især under beskydning under forhandlingerne om handelsaftalerne med USA og Canada. Aftalen med USA er sat på stop af Trump, mens CETA-aftalen med Canada er vedtaget.

Fagbevægelsens og græsrøddernes pres førte til, at EU- Kommissionen kom med en række løfter om at styrke de faglige rettigheder i aftalen.

Men som både den Europæiske Faglige Sammenslutning og Canadisk LO slog fast i september sidste år, så er Kommissionen løbet fra sine løfter.

Nu forsøger de 150 organisationer med en offensiv mod særdomstolene i både de 1400 eksisterende aftaler og i alle kommende handelsaftaler, som EU agter at indgå. Målet er af ”aflive” særdomstolene og i stedet satse på en juridisk bindende FN-traktat for transnationale virksomheder og menneskerettigheder.

Vi mener, at ISDS er en global trussel. Mekanismen underminerer demokrati, menneskerettigheder, retssikkerhed, miljøbeskyttelse, sundhed, ligestilling, offentlige serviceydelser så vel som forbruger- og arbejdstagerrettigheder, hedder det på kampagnens hjemmeside.

Kampagnen blev søsat i Danmark i denne uge, hvor Netværk for Solidarisk Handel organiserer det danske bidrag. Netværket består af Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, Colombia Solidaritet og NOAH.

– Sammen med 150 ngo’er og fagforeninger fra hele Europa kræver vi ISDS-systemet afskaffet til fordel for bindende lovgivning, der forpligter de transnationale virksomheder til at leve op til menneskerettighederne og sikre mennesker og miljø mod ødelæggende profitjagt, siger Johan Aagaard Hagemann, fra netværket til Arbejderen.

Ulve i Davos

Den danske kampagne vil bruge foråret til at sætte fokus på ISDS-domstolen og dens konsekvenser. Den 12. februar går aktivisterne på gaden for at sætte fokus på den handels- og investeringsaftale, som EU og Singapore er i gang med at vedtage.

Kampagnen er blevet skudt i gang på europæisk niveau, og i løbet af tre dage har mere end 190.000 støttet kravene med deres underskrift på nettet.

Også topmødet i Davos har fået besøg, aktivister forklædt som ulve har opereret i bjergene omkring topmødet for at gøre opmærksom på, at 40 af de store virksomheder, som deltager i Davos har gang i søgsmål mod lande ved ISDS-domstolene. (brink)