Nikolaj Villumsen fik lovning på en "undtagelse" for den nordiske model

Kan der gøres undtagelse for den danske model

Kommende beskæftigelseskommissær åbner for en undtagelse fra mindstlønslov i lande, hvor de kollektive forhandlinger fungerer

Under formiddagens høring i EU-Parlamentets beskæftigelsesudvalg bakkede den måske kommende kommissær, Nicolas Schmit på spørgsmålet om en EU-fastsat mindsteløn.

På et spørgsmål fra Enhedslistens Nikolaj Villumsen om Schmit, ”kan garantere, at en europæisk mindsteløn stadig beskytter den nordiske aftalemodel? Og vil du give en undtagelse til lande med høj organiseringsgrad?” svarede han: ”Det er ikke en europæisk mindsteløn – det er en ramme. Vi vil ikke tvinge nogen til at ændre velfungerende aftalesystemer, kun forbedre rammerne, hvis, der ikke er nogen. Kald det gerne en undtagelse.” Og Scmit tilføjede, ”vi skal ikke fikse noget, som ikke er i stykker.”

Spørgsmålet om en EU-lov, som pålægger medlemslandene at indføre en lovbestemt mindsteløn, har skabt uro og bekymring helt op i toppen af dansk fagbevægelse, fordi det kan undergrave den danske model, hvor lovgiverne bliver holdt på flere armslængders afstand af lønfastsættelse. Det er og bliver en sag for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer at aftale.

Lovgivning inden 100 dage

Det var den nye Kommissionsformand, von der Leyen som ved sin udnævnelse annoncerede, at hun inden for de første 100 dage ville præsentere et forslag om en europæisk mindsteløn.

Så spørgsmålet er, hvordan man kan lovgive om en europæisk mindsteløn uden at lovfæste en mindsteløn og dermed undergrave en model, hvor løn- og arbejdsvilkår aftales efter forhandlinger og somme tider konflikt mellem arbejdsmarkedets parter.

I forvejen er der kun seks EU-lande, som ikke har en lovfæstet mindsteløn, heraf er de tre nordiske Danmark, Sverige og Finland, som vel alle må siges at have et velfungerende system for kollektive forhandlinger, som berettiger til en ”undtagelse.” Så tilbage bliver Cypern, Østrig og Italien uden lovfæstet mindsteløn.

I sit skriftlige svar til udvalget inden dagens høring forklarer den kommende kommissær lidt mere langt i spyttet:

– Den tiltrædende formand (von den Leyen red.) har gjort følgende klart: Alle arbejdstagere i EU skal have ret til en rimelig mindsteløn. Jeg vil bestræbe mig på at sikre, at det betaler sig at arbejde, og at arbejde sikrer et anstændigt liv for arbejdstageren i lyset af nationale økonomiske og sociale forhold. Forslaget, der bygger på den europæiske søjle for sociale rettigheder, vil desuden indeholde en tilskyndelse til tilstrækkelige mindstelønninger, der fastsættes på en gennemsigtig og forudsigelig måde, skriver Nicolas Smit.

– Initiativet kan omfatte fælles principper for medlemsstaterne med hensyn til fastsættelse af mindsteløn, fælles indikatorer til vurdering af deres politikker som middel til at støtte konvergens, samtidig med at medlemsstaternes og arbejdsmarkedets parters kompetencer respekteres fuldt ud, samt nationale traditioner for lønforhandling, skriver han. (brink)