Finsk fagbevægelse har tradition for politiske strejker , foto fra demonstrationer her starten af året

Klar liberal tale: Overenskomster i strid med EU’s fri bevægelighed

Finsk tænketank klager til EU’s Kommissionen over at de finske overenskomster er bindende også for udenlandske virksomheder

Den liberale finske tænketank Libera, har klaget til EU-kommissionen over den finske stat. Liberia mener, at det finske system, hvor overenskomsterne på arbejdsmarkedet er bindende for alle – uanset om virksomhederne er medlemmer af en arbejdsgiverorganisation er i strid med EU-retten og ikke mindst det indre markeds regler.

I klagen hedder det, at bindende kollektive aftaler skader den finske økonomi og er en hindring for jobskabelsen, og gør det vanskeligt for mindre virksomheder at etablerer sig. Ifølge Helsinki Times er bindende kollektive aftaler diskriminerende over for udenlandske firmaer, som vil ekspandere i Finland, det er et brud med det indre markeds frihed til at etablere sig hvor som helst i Unionen.

Finland har som Danmark ingen lovfæstet mindsteløn og de kollektive aftaler er bindene for de berørte sektore uafhængig af om arbejdsgiveren er organiseret i en overenskomstbærende arbejdsgiverforening. Det er dog kun mindstelønnen i overenskomsten og visse andre forhold, som er bindende for de uorganiserede arbejdsgivere.

Som i Norge er det et særligt nævn, som afgør, om en overenskomst er almen bindende.

Ikke overraskende er de finske landsorganisationer LO og SAK uenig med den liberale tænketank.

Finsk LO, SAK, mener at netop det bindende er en styrke for erhvervslivet og sikrer lige konkurrence.

– Når mindstelønnen og andre arbejdsvilkår er de samme for alle aktører, så ved arbejdsgiverne nøjagtigt, hvordan spillereglerne er og dumping af løn og arbejdsvilkår kan ikke fungerer som trumfkort i konkurrencen, siger Anu-Tuija Lehto, rådgiver i SAK, ifølge Trade Union News from Finland.

Debatten om de generelt bindende overenskomster er ikke ny i Finland. Det er en praksis som har fungeret bredt siden 70’erne, men både borgerlige politikere og nogle arbejdsgiverorganisationer er imod ordningen. Mens forsvarerne peger på, at ordningen er det eneste værn, som garanterer en mindsteløn, i praksis ligger lønnen højere end overenskomsten i mange virksomheder.

Der er endnu ingen meldinger om, hvorvidt EU-Kommissionen har tænkt sig at forfølge Liberias klage. (brink)