København afslører omfattende social dumping på sine byggepladser

Københavns Kommune overtog sidste år selv kontrollen med social dumping, det har ført til rekord i sager om social dumping.

Efter flere år med eksterne kontrollanter på København Kommunes byggepladser – med beskedne resultater – overtog kommunen selv kontrollen fra 2018. Det førte sidste år til rekordmange sager om underbetaling på Kommunens byggepladser.

224 tilfælde af social dumping blev afsløret sidste år af kommunens kontrolteam. Samtidig betød afsløringerne at de underbetalte arbejdere har fået efterbetalt mere end tre millioner kr. For i princippet har alle entreprenører, som arbejder for kommunen skrevet under på, at de vil overholde gældende overenskomster.

Alligevel fandt kontrolteamet social dumping syv ud af 10 sager, de undersøgte nærmere.

– Vi forventede en forbedring – men er overraskede over, at gevinsten er så stor! Vi taler jo om offentlige byggesager med store, respektable samarbejdspartnere. Men i leddene under hovedleverandøren findes der en del snyd og sjusk, siger David Salomonsen, chef for Kommunens CSR-afdeling, som kontrolteamet hører under til FH’s hjemmeside.

I en årsrapport om kampen mod social dumping i kommunen, peger kommunen selv på, at det er en såkaldt risikobaseret indsats, som har hævet succesraten.

Inden kommunen selv overtog kontrollen foregik det med stikprøver, og der blev afsløret social dumping i fem procent af de sager, der blev undersøgt. Men med den risikobaserede indsats besøger kontrolteamet de største kommunale byggepladser og en del mindre pladser. Hvis teamet fatter mistanke kontrollerer de, om virksomhederne lever op til overenskomsten. Den metode førte til afsløringer i mere end 70 procent af de sager, teamet tog op.

I rapporten peger Københavns Kommune selv på, at netop tilstedeværelsen på byggepladsen og det kendskab til entreprenører og underentreprenører de får, betyder at de fanger flere sager om social dumping.

Alle burde lærer af København

Mange kommuner og andre offentlige bygherrer har klausuler i kontrakterne, som ligner de Københavnske uden at det i sig selv er nogen garanti for, at de udenlandske arbejdere får den løn de skal have.

Derfor er det ikke overraskende at Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH er begejstret for meldingen fra København.

– Københavns indsats viser, at de fine ord i klausulerne kun kommer til deres ret, når der også sættes ind med håndfast kontrol. Metoden med en målrettet indsats overfor mistænkelige leverandører lover godt for den fremtidige bekæmpelse af social dumping. Vi håber, at kommunens indsats kan inspirere andre offentlige bygherrer, siger Arne Grevsen, næstformand i FH. (brink)