- Forskningen viser at virussen karakter berettiger til at klassificerer den i den højeste risikogruppe, ikke kun på grund af manglen på behandling eller vaccine, men på grund af den store risiko for at arbejdere, som er i kontakt med offentligheden, risikerer at sprede virussen til samfundet, siger Per Hilmersson.

EU-Kommissionen: Covid-19 er ikke højrisiko

Europæisk fagbevægelse forstår ikke, at EU-Kommissionen nu sætter covid-19 virus i en mindre farlig kategori

EU-Kommissionen har indplacerer den verdensomspændende covid-19 virus som fareklasse tre, hvor fire er den farligste.

Det fremgår ellers af EU’s direktiv om ”beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet” at forskellen på fareklasse tre og fire netop handler om, hvorvidt der findes forebyggelse og behandling for en sygdom.

En biologisk agens som en virus bliver placeret i gruppe tre, ”hvis den kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker og udgøre en alvorlig fare for arbejdstagerne; og der kan være risiko for spredning til samfundet, men der findes sædvanligvis effektiv profylakse eller behandling,” som der står i direktivet. Når det gælder den højeste risikogruppe, så handler det netop om, at der ”sædvanligvis ingen effektiv profylakse (forebyggelse red.) eller behandling”.

Og det vi indtil videre ved om covid-19 er, at der hverken er en behandling eller en vaccine – endnu.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning har tidligere opfordret EU-Kommissionen til at placere sygdommen i gruppe fire, men uden held. Derfor beklager EFS næstformand Per Hilmersson at en ekspertgruppe i sidste uge besluttede at placere virussen i gruppe tre.

– EFS hilser det velkomment, at covid-19 virus bliver inkluderet i direktivet om biologiske agenser, men vi beklager beslutningen i torsdags, som hvis Kommissionen godkender den, vil betyde, at den kun bliver placeret i den næsthøjeste risikogruppe, siger han.

– Forskningen viser at virussen karakter berettiger til at klassificerer den i den højeste risikogruppe, ikke kun på grund af manglen på behandling eller vaccine, men på grund af den store risiko for at arbejdere, som er i kontakt med offentligheden, risikerer at sprede virussen til samfundet, siger Per Hilmersson.

Han peger også på, at en placering i højrisikogruppen vil betyde en bedre beskyttelse af personalet på hospitalerne, plejehjem og andre ansatte med tæt kontakt til borgerne.

Katastrofalt signal

Men slagsmålet om, hvilken fareklasse covid-19 hører hjemme i i et EU-direktiv har videre perspektiver mener EFS. I et længere notat til EU-Kommissionen efterlyser de at arbejdsmiljøet kommer på dagsordenen i forbindelse med den langsomme genåbning af medlemslandene efter pandemien.

– Succesen for en EU exit-strategi vil i høj grad afhænge af en ordentlig arbejdsmiljøpolitik, hvis vi skal undgå en ”anden bølge” ved at sende millioner af arbejdere tilbage på arbejde. Blandt ofrene mellem 20-65 år, skyldes en meget høj procent manglen på ordentlig beskyttelse på arbejdspladsen. Der er ingen systematisk statistik endnu, men der er ingen tvivl om, at tusinder er døde i sundhedsvæsenet, offentlig service, detailhandlen og mange andre sektorer. Arbejdsmiljø- dimensionen har afdækket en enorm social ulighed: Nogle job er beskyttet via hjemmearbejde, mens andre, ofte lavtlønnede langt nede i det sociale hierarki har betalt en høj pris, skriver EFS.

EFS er sådan set overbevist om, at de let kunne vinde en sag om covid-19 ved EU-domstolen. Men det ville være ”kontraproduktivt” at vente på juraen i forhold til at få gang i en exit-strategi, lyder vurderingen i notatet.

Til gengæld er det politisk set et katastrofalt budskab, EU-Kommissionen er ved at sende, mener EFS:

– Arbejdere har arbejdet i frontlinjen fra begyndelsen af krisen. Tusinder af dem er døde. Millioner vil vende tilbage på arbejde de kommende uger. Valget af gruppe 3 betyder, at Kommissionen ikke fuldt ud tog i betragtning, hvor sensitivt problemet er: Høj risiko for spredning af virus på arbejdspladserne, ingen vaccine eller behandling til rådighed endnu. .. Det er op til Kommissionen at beslutte. Hvis Kommissionen viser lederskab, vil medlemslandene følge trop, lyder opfordringen fra EFS. (brink)