Kommissionen afviser gult kort fra parlamenterne

EU-kommissionen afviser at trække forslag om udstationering trods gult kort fra 11 medlemslandes parlamenter

I maj sendte vendte parlamenterne i fra i alt 11 medlemslande tommelen ned til EU-Kommissionens forslag til et nyt udstationeringsdirektiv. De lokale parlamentarikere pegede samstemmende på, at forslaget stred mod EU’s såkaldte nærhedsprincip. Hvis parlamenterne mener, der er brud på nærhedsprincippet, så åbner traktaten mulighed for at trække det gule kort mod forslag fra kommissionen, som det skete i maj.
Men EU-kommissionen afviser nu, at der er noget at komme efter, efter ”omhyggeligt at have gennemgået de begrundede udtalelser”, som den skriver, har kommissionen besluttet at opretholde sit forslag.

Et Folketingsflertal uden om regeringen, var blandt de 11 lande, som stod bag det gule kort. Flertallet pegede på, at det nye direktiv ikke giver tilstrækkelige garantier for, at der ikke sker en indskrænkning i medlemsstaternes kompetence til at definere løn og arbejdsvilkår, en kompetence EU aldrig formelt har haft. Med LO’s og de andre hovedorganisationernes formulering, så risikerer vi med direktivet at rykke mere magt over til EU-domstolen. Det samme gælder for forholdene for vikarer, hvor den nationale kompetence til at regulerer også udfordres, mener flertallet, som består af SF, DF, Socialdemokrater, Enhedslisten, Alternativet.

Kommissionen mener ikke, at dets forslag strider mod nærhedsprincippet, derfor fastholder den forslaget, og argumenterer endog med, at det skal sikre udstationerede arbejdere fra andre lande ”lige vilkår”.
– Det handler om udstationerede arbejdere, og derfor er det per definition et grænseoverskridende emne, slår Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse og sociale anliggender, fast.

LO håbede – forgæves

– Ærgerligt, at EU-Kommissionen i dag ikke klart fastslår, at løn til udstationerede medarbejdere skal være et nationalt anliggende, siger LO’s næstformand Arne Grevsen som reaktion på EU-Kommissionens seneste udmelding om ændring af udstationeringsdirektivet.

LO mener, at Kommissionen forslag til ændring af udstationeringsdirektivet har til formål at forbedre reglerne for udstationerede arbejdere.

– Men Kommissionen valgte desværre i sit forslag at fjerne en meget vigtig formulering, der sikrer, at retten til at fastlægge løn sker ”i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis i den medlemsstat, hvor arbejdstageren er udstationeret.”, skriver LO i en pressemeddelelse.

LO havde håbet – men forgæves – at det gule kort havde fået Kommissionen på bedre tanker.
– Hensigten med Kommissionens forslag var og er god, nemlig at styrke kampen mod social dumping og sikre lige løn for samme arbejde. Men jeg er skuffet over, at Kommissionen ikke har brugt betænkningstiden til at ændre i forslaget og slå fast med syvtommersøm, at løn er et nationalt anliggende, siger Arne Grevsen.

– Kommissionens forslag kan faktisk i sin nuværende form virke stik imod hensigten. Det udfordrer arbejdsmarkedets parters ret til at definere lønnen for udstationerede arbejdstagere og dermed muligheden for at sikre de samme lønvilkår som for nationale arbejdstagere, siger han.

Forslaget til nyt udstationeringsdirektiv skal efter at Kommissionen har fastholdet det, nu behandles i Ministerrådet og Europaparlamentet. (brink)