Kommissionen klar med mere straf

EU-Kommissionen vil have flere muligheder for at straffe lande økonomisk, hvis de ikke lever op til EU-lovgivningen

EU-Kommissionen har åbnet en ny front i kampen om at få magt over medlemslandenes finanspolitik.

I sidste uge annoncerede de et forslag om at give Kommissionen mulighed for at trække i landenes tilskud fra en stribe EU-fonde, hvis de ikke følger EU-lovgivningen.

Det er en tredjedel af EU-budget, ca. 376 milliarder euro, som er i spil med kommissionens forslag til en samlet såkaldt ”samhørighedspolitik,”  som omfatter bl.a. regionalfonden og socialfonden.
Det er EU’s støtte til projekter i de fattigste regioner i Unionen, som nu skal gøres betinget af, at landene lever op til alle EU-krav.

F.eks. vil et land, som søger penge til at modernisere affaldshåndteringen ikke kunne få penge, hvis det ikke har indført alle EU’s miljølove.

Kommissionen går et skridt videre og vil gøre tilskuddene afhængige af, hvordan landet styrer sin økonomi generelt. Hvis et land ikke overholder den såkaldte stabilitetspagt og holder underskud og gæld inden for grænserne, så kan Kommissionen afvise ansøgninger og også inddrage tilskud til projekter, som er sat i gang.

Forslaget kommer efter, at Kommissionen netop har fået godkendt sin ”sixpack”, som giver Kommissionen magt til at give Eurolande bøder, hvis de ikke levet op til budgetmålene. Pt. overskrider næsten alle EU-lande stabilitetspagtens krav om at underskuddet på statsbudgettet ikke må overskride tre procent af BNP, og statsgælden ikke må være mere end 60 procent af samme.

– For første gang får Kommissionen ret til at gribe ind for at forebygge. I dag kan vi kun bede en medlemsstat om at revidere et projekt, hvis vi opdager nogle fejl her og der, forklarede Johannes Hahn, Kommissær for regionerne ved fremlæggelsen.

Han forsøgte at nedtone den nye magt, som forslaget vil give Kommissionen.

– Hvis et land ikke følger reglerne skal straffen kun anvendes i sidste instans, og det betyder ikke at alle bidrag trækkes tilbage umiddelbart, konstaterede han.
– Hvis det f.eks. er Ungarn der sjusker, så kunne vi begynde med at stoppe bidragene fra vores fiskerifond, sagde Hahn med et grin, rapporterer Europaportalen.

Socialdemokrater afviser

Forslaget er allerede mødt med kritik fra Socialdemokraterne i EU-parlamentet.

– I disse krisetider er solidaritet nøglen. Vores gruppe vil modsætte sig alle forsøg på at bryde solidariteten. EU-borgere skal ikke straffes fordi deres regeringer har svært ved at mindske de offentlige underskud, hedder det i en fælles udtalelse fra de to socialdemokratiske MEP-ere, Stephen Hughes og Patrizia Toia.

Sagen blev rejst på Europaudvalgets første møde i Folketinget, hvor Per Clausen, EL spurgte om regeringen støttede Kommissionens nye forlag.

Han havde ”lidt svært ved at se, hvad ”det materielle indhold i euroforbeholdet var”, når man indfører en praksis, hvor ikke-eurolande kan trækkes i tilskud, så det svarer til de bøder som eurolandene kan risikerer at få, når de overtræder stabilitetspagten.

– Det fremhæves ofte, at euroforbeholdet netop betyder, at vi ikke kan få bøder, men når den her øvelse er gennemført, så er det svært at se forskellen, sagde han og efterlyste en mere offensiv markering af forbeholdet

Den nye Europaminister, Nicolaj Wammen sagde, at regeringen ville arbejde mere med Kommissionens forslag, (som var kommet dagen før mødet i udvalget) inden den tog en bredere politisk diskussion.

Men han anså spørgsmålet for teoretisk, når det gjaldt Danmark, da regeringens politik er, altid at overholde stabilitetspagtens krav. (brink)