Kronjuvel under lup

EU-Parlamentet har 975 ændringsforslag til EU-kommissionens forslag om et EU Arbejdstilsyn

Kronjuvelen i EU-kommissionens ”såkaldte sociale søjle, som blev vedtaget på topmødet i Gøteborg sidste år, kommer under lup, når EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg efter ferien skal komme med sit udspil til, hvordan en slags europæisk arbejdstilsyn skal indrettes.

Ikke mindre end 975 ændringsforslag har medlemmerne af beskæftigelsesudvalget fremsat til Kommissionens tekst.

Da kommissær Thyssen præsenterede forslaget, kaldte hun det kronjuvelen i den ”sociale søjle”, som er EU’s nye bud på et mere ”socialt Europa.”

Ifølge forslaget skal der opbygges en Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed, i form af et agentur. Der skal ansættes omkring 140 folk og det kommer til at koste 50 millioner euro (370 millioner kr.) om året.

Den nye myndigheds opgaver bliver ifølge kommissionen at informerer både arbejdstagere og givere om rettigheder og pligter i forbindelse med at arbejde i andre EU-lande og om muligheder for adgang til servicefaciliteter. Agenturet skal støtte medlemslande i en fælles indsats for at sikre at EU-lovgivningen bliver overholdt, det inkluderer også fælles inspektion.

Kommissæren sammenfattede det sådan her da forslaget blev præsenteret:

– Vores arbejde med at sikre retfærdig bevægelighed for arbejdskraften kulminerer i dagens forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Dette er afgørende for et velfungerende europæisk arbejdsmarked. Det vil hjælpe borgere og virksomheder, som flytter inden for EU, med at finde de rette oplysninger og styrke samarbejdet mellem medlemslandene for at håndhæve retfærdige og effektive regler, sagde Marianne Thyssen.

Simili?

Trods de store ord, så svingede reaktionen fra den europæiske fagbevægelse fra frustreret skuffelse til et lunkent velkommen. Den havde svært ved at anerkende at der var tale om en virkelig juvel, men anså snarere som et stykke simli.

F.eks. har det Europæiske Transportarbejderforbund længe presset på for at styrke kontrollen med den sociale dumping på landevejen.
– Vi havde håbet at sådan en ny myndighed kunne være et konkret skridt i udformningen af den såkaldte sociale søjle, at dette længe ventede agentur skulle hjælpe arbejdere med at får deres rettigheder og bekæmpe social dumping. Men forslaget er den ultimative nedtur. Lad os håbe at EU-parlamentet og Rådet giver forslaget nogle tænder før det bliver til virkelighed, lød reaktionen fra ETF.

ETF foreløbige dom over forslaget er hård: ”Det er ikke meget mere end en informationsdisk for arbejdsgivere og snakkeklub for de nationale myndigheder. Det mangler muskler, uafhængighed og arbejderrepræsentation. Alt sammen betyder det at EA risikerer at blive et svagt forsvar for faglige rettigheder – og endda et forstyrrende element i lande eller sektorer, hvor effektive kollektive forhandlinger allerede skaffer gode vilkår.”

– Vi er bekymret over forslaget til EA’s mandat, som handler om at understøtte den fri bevægelighed for serviceydelser og mægle mellem stater, som er uenige om arbejdsmarkedsspørgsmål. Et EA alene styret af Kommissionen og Rådet, som mødes bag lukkede døre, kan vælge at liberalisere håndhævelsen af reglerne for fri bevægelighed og cementerer social dumping og ræset mod bunden, sagde ETF’s generalsekretær Eduardo Chagas ved offentliggørelsen i marts.

Om Parlamentet kan få strikket et kompromis sammen af de 975 forslag, som imødekommer fagbevægelsens krav vil vise sig i løbet af efteråret, i hvert fald er det Kommissionens plan, at de nye agentur skal være vedtaget inden parlamentsvalget senere på året. Allerede næste år skal det være under opbygning og det nye agentur skal være fuldt funktionsdygtigt i 2023 – hvis det står til Kommissionen.

Men alene spørgsmålet om hvad den nye myndighed skal hedde har udløst seks forskellige ændringsforslag fra MEP’erne, så der bliver nok at forhandle om, hvis man skal samle et flertal om de ændringsforslag, som blot er første skridt.

Når parlamentet har fundet sin position, så skal det nye agentur forhandles i de såkaldte triple-forhandlinger, hvor Kommission, ministerråd og parlament bag lukkede døre forhandler sig frem til den endelige udformning.

Ikke brug for EU’s indblanding

Medmindre udvalget da bakker op om ændringsforslag nummer 47, som ganske enkelt foreslår, at parlamentet afviser forslaget om en overstatslig arbejdsmarkedsmyndighed i EU.

Det er den rødgrønne gruppes portugisiske medlem, João Pimenta Lopes, som foreslår helt at afvise et nyt agentur.

”Et Europæisk Arbejdsagentur betyder yderligere indblanding i medlemslandenes forhold. I et dereguleret arbejdsmarked – som EU’s neolibereale politik også afspejler – er der brug for flere og bedre jobs til at bekæmpe illegalitet. Der er brug for de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer og styrket samarbejde og koordination mellem myndighederne i de forskellige medlemslande, men en centralisering vil underminere arbejderbeskyttelsen,” er hans begrundelse for at afvise et europæisk arbejdstilsyn. (brink)