Kun hver tiende arbejder i EU føler sig sikker i jobbet

I en stor undersøgelse fra Eurofounds, hvor borgere i alle 28 EU-lande bliver spurgt om de oplever utryghed eller usikkerhed om fremtiden, er det kun hver tiende, som føler sig helt sikker i jobber.

Kun 10 procent af de deltagerne i undersøgelsen, som blev gennemført i 2016, anså det for usandsynligt, at de ville miste jobbet inden for det næste halve år, og at de kunne finde et andet lignende job i stedet. Og ikke overraskende er det blandt de fastansatte, at jobsikkerheden er størst.

Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, hvor antallet af midlertidige ansættelser vokser på det europæiske arbejdsmarked. Eurofound konkluderer da også, at spørgsmålet om midlertidige eller faste ansættelseskontrakter er en afgørende faktor for folks oplevelse af sikkerhed og tryghed.

Den ene procent

Eurofound har sammenstillet fem parametre for at forsøge at måle trygheden, og instituttet kan konstatere, at kun en procent oplever den højeste grad af tryghed på alle fem parametre, så hvis man havde tilføjet flere kriterier i undersøgelsen ville man stå med et resultat, der viste, at ingen i EU er fri for en eller anden form for social usikkerhed, konstaterer Eurofound tørt.

Næsten hver femte af de arbejdstagere, der er ansat på en midlertidig kontrakt på under et år oplever en følelse af usikkerhed.

Hvorvidt ansættelseskontrakten er permanent eller midlertidig er en afgørende faktor for arbejdstageres oplevelse af sikkerhed og tryghed, konkluderer Eurofound.

De fem områder, som undersøgelsen har spurgt ind til handler om, personlig sikkerhed (frygt for kriminalitet f.eks.), frygt for at miste sin bolig, frygt for ikke at have råd til sundhed (lægehjælp og medicin). Frygt for at blive fattig som pensionist, og som omtalt frygten for at miste sit job.

Mange oplever utryghed inden for flere af områder, og hele 12 procent oplever utryghed på alle fem parametre.

Og så er det de lavest lønnede, som lever med størst usikkerhed, selvom usikkerheden er udbredt også hos grupper, der materielt set klarer sig godt, lyder opsummeringen fra Eurofound. (brink)