LO: EU-top må støtte strejkeretten

EU-lederne skal forsvare strejkeretten, en politisk erklæring kan være et første skridt mod traktatændring, mener LO formand Harald Børsting.

LO opfordrer nu EU’s regeringschefer til at gå i brechen for strejkeretten.
Striben af EU-domme gennem det sidste år har lagt pres på helt grundlæggende arbejdstagerrettigheder, som strejkeretten, derfor må de europæiske ledere handle, mener LO’s formand Harald Børsting.
Han opfordrer EU-toppen til at komme med en politisk erklæring om, at strejkeretten skal beskyttes.
– Selvom en politisk erklæring ikke har en bindende juridisk virkning, er det vores vurdering, at en erklæring fra statscheferne vil sende et vigtigt signal til EF-domstolen. Og en erklæring kan ved en senere traktatændring indarbejdes i en ny traktat, siger LO’s formand Harald Børsting.
Foreløbig har EU-kommissionen afvist, at ændre udstationeringsdirektivet, som er omdrejningspunktet i Vaxholmsagen. EF-domstolen fortolker direktivet som et maksimumdirektiv, som kun tillader fagbevægelsen at konflikte for en mindsteløn til udstationerede arbejdere.
Indtil dommen mod de svenske fagforeningers blokade i Vaxholm var opfattelsen ellers, at direktivet var et minimumsdirektiv, som de enkelte lande kunne bygge oven på.
EU-parlamentet har opfordret EU-kommissionen til at ændre direktivet, men foreløbig uden at vinde gehør for sagen. Heller ikke den danske regering vil lægge pres på EU for at få ændret direktivet.

Traktatændring tryggest

– Den politiske proces i EU kan resultere i flere løsningsmodeller. Men vores anbefaling er dog, at statscheferne laver en politisk erklæring. Den kan senere komme med i en traktat, og traktaten står jo over direktiverne. Så vi er mest trygge ved en traktattekst, siger Harald Børsting.
– Hovedsigtet med en europæisk løsning er at sikre, at der ikke bliver tale om løndumping, og at strejkeretten kan bruges som et middel til at sikre lønmodtageres rettigheder på europæisk plan, siger han. (brink)