Lønpagt trussel mod frie forhandlinger

Europagten er en alvorlig trussel mod parternes frie forhandlingsret, mener svensk LO

– Det er en avorlig trussel mod parternes frie forhandlingsret. Det er helt uacceptabelt i et fagligt perspektiv, siger Claes-Mikael Jonsson, jurist i svensk LO til LO-Tidningen

Han ser Europagten som et resultat af længe næret ambition i EU om at regulere lønningerne på EU-niveau.

De svenske tjenestemænd organisation, TCO er på samme linje:
– Det er i sig selv et indgreb, at EU tager diskussionen om løndannelsen op, siger Thomas Jansson, international sekretær i TCO. (brink)