Lov på vej om stop for social dumping på landevejen

Hovedorganisationers forslag om stop for social dumping på landevejene bliver nu gransket i regeringsudvalg, imens raser storvognmændene og Kristelig arbejdsgiverforening

Fagbladets afsløringer af de kummerlige vilkår, som filippinske chauffører blev budt – den såkaldte Padborgsag – vækkede politikerne, og der blev fluks nedsat et udvalg, som skulle finde løsninger på problemet med dumping på de danske landeveje.

Allerede i april præsenterede FH og DA et fælles forslag til en løsning. Som kort fortalt ville betyde at udenlandske vognmænd der kører cabotagekørsel i Danmark, skal aflønne deres chauffører med, hvad der mindst svarer til ”omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster, der er indgået af de på godskørselslovens område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.” Som det formuleres lidt tungt, men meningen er klar nok, der skal gælde ok-forhold for chauffører uanset hvor vognen er indregistreret, og det den toneangivende OK, der gælder.

I mandags sluttede Padborg-udvalget sit arbejde med at anbefale regeringen at følge parternes forslag. Det har Beskæftigelsesministeren og Transportministeren valgt at tage positivt imod, og der bliver nu nedsat et tværministerielt udvalg, som skal præsentere et lovforslag til december.

– Vi har desværre set eksempler på udenlandske chauffører, som har kørt her i landet til alt for lave lønninger, og hvor arbejdsforholdene ikke har været i orden. Det er uacceptabelt og skal stoppes. For det er med til at trykke lønnen og arbejdsforholdene ned for alle i branchen, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i den forbindelse.

– Jeg er derfor glad for, at arbejdsmarkedets parter igen har taget ansvar og er kommet med en fælles anbefaling, der skal løse et reelt problem. Udvalget skal nu undersøge, hvordan vi ved lov skal sikre ordnede forhold for blandt andre de chauffører, der kører cabotagekørsel i Danmark. Normalt har vi ikke lovgivning om mindsteløn i Danmark, fordi arbejdsgivere og lønmodtagere selv forhandler løn, men når vi her har et område, hvor parterne selv anbefaler lovgivning, så lytter vi naturligvis til det, siger han.

Sejr for den danske model

Og ikke overraskende bliver det godt modtaget af både FH og 3F. Formanden for 3F Transport, Jan Villadsen, har selv siddet med i udvalget og har været med til at udforme det forslag, som DA og FH sammen har skrevet, siger til Fagbladet:

– Jeg er utrolig glad for, at vi nu – på trods af en lang valgkamp – er kommet videre i Padborg-udvalget, og at ministerierne har taget vores forslag til sig og vil gøre det til lov. Det er vejen frem, og jeg synes, at det er en stor sejr for den danske model, at vi nu siger, at vi ikke vil finde os i, at mennesker fra tredje lande bliver misbrugt og udsat for noget, der tangerer til menneskehandel, siger han.

FH og DA har i deres forslag formuleret konkrete lovændringer, det er både gælder godskørselsloven og udstationeringsloven. Med en ”justering” af godskørselsloven og derefter af udstationeringsloven, foreslår FH og DA reelt at man ”almengør” overenskomsterne, så det gælder al godstransport i Danmark, uanset om det er foregår på danske eller udenlandske plader. Og det er vel at mærke de overenskomster på området, som ”er indgået af de på området mest repræsentative arbejdsmarkedsparter.” En formulering som går igen, mange gange i parternes forslag.

Transportsektoren adskiller sig fra andre brancher ved, at en af forudsætningerne for at køre godskørsel er, at vognmændene enten skal have en overenskomst eller skal følge lønniveauet i en landsdækkende overenskomst. I den forstand har vi altså i mange år haft en slags almengjort overenskomst på området.

Den ordning blev dog udfordret da Højesteret i 2015 godkendte en KRIFA overenskomst på taxi- og persontransportområdet, den såkaldte Nortra-dom. Som konsekvens anerkender Færdstyrelsen nu ikke kun 3F’s overenskomster, men også de store vognmænds interesseorganisation, ITD’s overenskomst med Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforenings aftale med Det Faglige Hus er inde i varmen.

Rasende vognmænd og gale kristne

Derfor er Padborg-udvalgets konklusioner da også blev mødt med raseri og løfter om kamp til stregen fra både lobbyorganisationen ITD og de kristelige arbejdsgivere.

Forslaget er lige til papirkurven, mener direktøren for de kristelige arbejdsgivere Karsten Høgild:

– Det ligger i kortene, at udvalgets forslag skal danne grundlag for lovgivning. Det vil vi gerne advare kraftigt mod, når man ser det, FH og DA har lagt på bordet. Hvis politikerne nikker ja til forslaget, ophøjes 3Fs overenskomst til lov. Det vil være en monopolisering af 3Fs overenskomst, skriver han på foreningens hjemmeside op opfordrer politikerne til at feje forslaget af bordet.

ITD er på samme linje:

– Det, som vi oplever nu, smager af magtfuldkommenhed, hvor regeringen alene tilgodeser én organisation på transportområdet med fatale konsekvenser for de øvrige. Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 indgik 3F aftaler med arbejdsgiverne, hvor begge parter – både lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer – forpligtede sig til at arbejde aktivt for at komme tilbage til den retstilstand, der gjaldt før NORTRA-dommen, og hvor 3F i praksis havde et lovfastsat monopol på vejgodstransportområdet. Nu kan de formentlig glæde sig til at sætte flueben ud for den opgave med hjælp fra den nye regering. Det vil være til stor skade for hele det danske vognmandserhverv, siger Trine S. Plesner, direktør for ITD Arbejdsgiver.

Skærpet kontrol

DA og FH foreslår også oprettelsen af et vejpoliti til at kontrollerer, at vognmændene lever op til kravene om ok-løn til chaufførerne.

Og så foreslår de, at udenlandske vognmænd skal melde deres cabotagekørsel via en App på telefonen, på samme måde som udstationerende firmaer fra EU i dag skal i RUT-registret.

Forslaget om en slags RUT-register på transportområdet kommer på et tidspunkt, hvor registret i forvejen er under pres fra EU-Kommissionen.

Endelig foreslår parterne, at de samme principper skal gælde på hele busområdet. Hvor vi senest har set udenlandske busser kører turistkørsel i København. (brink)