Lovgivning for svag til stoppe fup og social dumping

Højesteret har dømt en polsk arbejder og Malernes fagforening til at betale erstatning og godtgørelse for uretmæssig konkursbegæring. – Dommen understreger, at dansk lovgivning ikke er stærk nok til at forhindre anvendelsen af fup konstruktioner til udnyttelse af polsk arbejdskraft, siger Malernes formand i Storkøbenhavn, Bo Rosschou.

Højesteret har afgjort, at Malernes fagforenings konkursbegæring mod medindehaveren af firmaer, der blev brugt til at rekruttere og beskæftige polske arbejdere til arbejde i Danmark, var uberettiget.

Sagen går tilbage til en faglig sag fra 2005,  hvor det polske firma ODS, og det danske Trio Huse rekrutterede et stort antal polske bygningsarbejdere til at arbejde i Danmark.

Efter fagforeningens opfattelse forsøgte firmaerne at omgå østaftalens krav om arbejds- o opholdstilladelse. Det gjorde de bl.a. ved på papiret at udlåne polske arbejdere fra ODS til Trio Huse. Ved udstationering kunne de således undgå at betale danske lønninger og derved opnå en kæmpe fortjeneste på at udnytte billig polsk arbejdskraft.

Begge selskaber var ejet af den samme danske personkreds.

De polske arbejdere gik til Malernes Fagforening, som rejsste et efterbetalingskrav på flere mil. kr. Kravet endte i Skifteretten, hvor Malernes fagforening anmodede om konkursdekret og hvor modparten afviser dette.
Sø – og Handelsretten fandt efterfølgende fagforeningens konkursbegæring uberettiget og tilkendte indehaveren en erstatning. Fagforeningen ankede sagen til Højesteret, som nu har afgjort sagen ved i det store hele at følge Sø. og Handelsrettens afgørelse.

– Højesterets stadfæstelse af Sø – og Handelsrettens afgørelse understreger, at dansk lovgivning ikke er stærk nok til at forhindre anvendelsen af fup konstruktioner til udnyttelse af polsk arbejdskraft. Det er dybt beklageligt og bør medføre en opstramning af lovgivningen på området, siger formanden for Malernes fagforening Bo Rosschou, der tager Højesterets afgørelse til efterretning. (brink)