Metal Horsens: EU truer den danske model

Børnecheck-sagen er blot endnu et eksempel på, hvordan EU overtrumfer dansk lovgivning. EU’s stadig mere nidkære indblanding i danske social- og arbejdsmarkedsforhold truer den danske model, hedder det i den politiske udtalelse fra Metal Horsens generalforsamling.

Udtalelsen fortsætter:

Det er svært at forstå, hvordan regeringen med den ene hånd hælder mere end 30.000 ud af dagpengesystemet, mens EU med den anden kræver, at EU-borgere, som har optjent deres dagpengeret på helt andre betingelser, skal have direkte adgang til det danske dagpengesystem.

Når EU lægger an til, at ville bestemme udstrækningen af det danske dagpengesystem, så tegner der sig en katastrofal udvikling. Vi vil ikke acceptere, at arbejdsmarkedspolitikken underlægges EU-diktater.

Derfor må politikerne nu tage det nødvendige opgør med EU-bureaukraterne. Vi må fastholde retten til selv at fastlægge vores social- og arbejdsmarkedsmodel.

Det er helt nødvendigt at sige stop nu, hvis vi skal opretholde den og dæmme op for den stadig voksende sociale dumping og de tendenser til at skabe arbejdende fattige, som vi kender alt for godt fra Tyskland.

Desværre bidrager vores egen regering fortsat til at svække og undergrave den danske model. Den betænkning, som Karsten Koch-udvalget på bestilling har leveret, lægger op til yderligere svækkelse af fagbevægelsen.

Udvalget lægger op til, at a-kasse-medlemmer for fremtiden i stor udstrækning skal betjenes af de kommunale jobcentre og ikke de faglige A-kasser. Alle under 30 år skal det første halve år henvises til Jobcentret.

A-kasserne er i udvalgets øjne reduceret til en ”anden aktør”, på linje med de kursusudbydere, som i mange år har levet af at tvivlsomme aktiveringskurser.

Hvis regeringen vælger at følge udvalgets forslag, så er det et hårdt slag for både fagbevægelse og de faglige A-kasser.
Derfor vil fastholde, at A-kasserne fortsat skal have den direkte kontakt til de arbejdsløse kolleger. Det er både fagforeningen og A-kassen som bedste kender vores medlemmers behov.

Vedtaget på Metal Horsens Generalforsamling 25.3.14