Millioner færre arbejdere er dækket af overenskomster i EU

De sidste tyve år er dækningsgraden af kollektive overenskomster faldet i EU. Svækkelsen af fagbevægelsen er sket med fuld støtte fra skiftende EU-kommissioner, konstaterer den Europæiske Faglige Sammenslutning

Mindst 3,3 millioner færre arbejdere er i dag dækket af en kollektiv overenskomst i EU-landene sammenlignet med år 2000. Det viser de seneste tal fra Universitetet i Amsterdam.

I hele 22 af de 27 medlemslande er færre i dag dækket af en overenskomst.

– Det er resultatet af en bevidst politik, som er gennemført af medlandene med støtte fra EU-Kommissionen, ofte ud fra en fejlagtig forestilling om, at et højt niveau af kollektive forhandlinger er dårligt for økonomien, skriver EFS i en kommentar.

– Kendsgerningerne viser at sandheden tværtimod er, at stærke kollektive forhandlingssystemer bidrager til højere lønninger, bedre arbejdsvilkår og desuden et mere retfærdigt samfund og bedre økonomi, konstaterer EFS.

De seneste tal viser de største fald i dækningen i Rumænien (fra 100 procent til 23), Grækenland fra (100 procent til 25) og Bulgarien fra 56 til 23 procent.

Når det gælder det konkrete antal arbejdere, der er dækket af en overenskomst, så er det faldet i 9 af de 15 lande, hvor der er data, I Grækenland er det 1,2 millioner færre arbejdere, der i dag nyder godt af en overenskomst, mens 884.000 færre tyske arbejdere i dag har overenskomst.

Dækningsgraden for kollektive overenskomster i Unionen spænder nu fra 7 procent i Litauen til 98 procent i Østrig.

Mere til profit

Samtidig viser andre tal fra EFS, at lønnens andel af BNP er faldet de seneste 10 år.

Ifølge EU Kommissionens egne tal lønnens andel af BNP faldet i 18 medlemsstater mellem 2009 til 2019.

Værst er det gået i Irland, hvor lønnens andel af BNP faldt med 19 procent, det dramatiske fald hænger muligvis sammen med, at en række multinationale selskaber kanaliserer deres overskud til landet, hvor beskatningen er lav.

I Kroatien faldt lønandelen med 11 procent, mens den faldt med 5 procent i Portugal. Danmark er med på listen med et fald på 2,9 procent fra 58,8 i 2009 til 55,9 sidste år. (brink)