Minister klar til at lukke dumpinghul

Beskæftigelsesministeren er klar til at bruge tvangsbøder til firmaer, der nægter at registrere sig i RUT-registeret over udenlandske firmaer på job i Danmark

Byggefagenes Samvirke i København har over for folketinget dokumenteret, hvordan et polskbaseret el-firma har undladt at lade at lade sine aktiviteter registrerer i RUT-registret, sådan som udenlandske virksomheder ellers er forpligtet til.

Arbejdstilsynet har ganske givet firmaet en bøde på 10.000 kr. for overtrædelsen, men et hul i loven betyder, at firmaet kan fortsætte med at arbejde videre på samme arbejdsplads uden at lade sig registrere og uden yderligere konsekvenser.

Arbejdstilsynet har overfor Samvirket bekræftet, at det kun udsteder én bøde pr. virksomhed, der ikke melder sig i RUT-registret på den samme arbejdsplads. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), er på baggrund af henvendelsen fra

Byggefagene nu klar til at gribe ind, det fremgår af et svar til Folketinget:

– Jeg er først for ganske nylig blevet bekendt med den problemstilling, som omtales i henvendelsen fra Byggefagenes Samvirke, og jeg vil gerne slå fast, at det er helt uacceptabelt, hvis virksomheder bevidst vælger ikke at anmelde sig i RUT, fordi det bedre kan betale sig at lade være. Den form for adfærd skal der slås hårdt ned på, skriver beskæftigelsesministeren.

Tvangsbøder kræver lovændring

Derfor lægger han op til, at Arbejdstilsynet får et nyt våben, AT skal kunne udskrive tvangsbøder til ”i de situationer, hvor en virksomhed vedvarende nægter at efterleve anmeldelsespligten til RUT. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder med henblik på at gennemtvinge en forpligtelse og vil i de konkrete situationer løbe, indtil virksomheden efterlever sin anmeldelsespligt til RUT,” hedder det i svaret til Folketingstingets beskæftigelsesudvalg.

Men det kræver en lovændring at udstyre Arbejdstilsynet med retten til at udskrive tvangsbøder, og ministeren vil i første omgang diskuterer sagen med folketingets partier, ”med henblik på, at der kan fremsættes lovforslag herom i indeværende
folketingsår”, hedder det.

Finn Sørensen (EL) har promte fulgt op med et spørgsmål til ministeren om, hvornår man kan forvente, at han kommer med lovforslaget, som skal lukke hullet i lovgivningen. (brink)