Jernbanearbejdere, der arbejder på toge der krydser grænser, er ikke dækket af udstationeringsdirektivet, fastslog EU-Domstolen

Når nogen arbejdere er mere lige end andre

– Sagen viser, at når arbejderne har mest brug for det, så svigter EU med at beskytte dem, EU-domstolen tillader, at friheden til at levere tjenesteydelser trumfer sociale rettigheder, skriver generalsekretæren for de europæiske transportarbejdere Livia Spera, sammen med EFS’s generalsekretær Luca Visentini.

Kollegerne på toget mellem Østrig og Ungarn arbejder på forskellige vilkår, uanset, at de arbejder på det samme tog fra de østrigske jernbaner. De ungarske arbejdere, som står for rengøring catering ombord er ansat på lavere ungarsk løn end deres østrigske kolleger.

Det sker på trods af, at Østrig faktisk har forsøgt at sikre, at udstationerede arbejdere fra andre EU-lande faktisk bliver betalt efter udstationeringsdirektiv og østrigske regler. Sådan var det indtil en dag i 2016, hvor det ungarske firma, som har entreprisen på opgaven, blev fanget i en kontrol på banegården i Wien. Det østrigske kontrolregime kræver både at se lønsedler og at udstationerende firmaer forhåndsanmelder deres aktivitet.

Men det godtog firmaet ikke og gik til retten, som sendte sagen videre til EU-Domstolen.

EU-Domstolen afgjorde for et år siden, at de ungarske arbejdere ikke er omfattet af udstationering, og derfor ikke beskyttet af det mindsterettigheder som direktivet foreskriver. Og Østrig har ikke lov til at kræve forhåndsanmeldelse eller se lønsedler.

Forinden var en af rettens generaladvokater, Maciej Szpunar nået til samme konklusion i et mere vidtløftigt forslag til afgørelse, som tog udgangspunkt i krimien ”Orientekspressen.”

Sagen gav desuden generaladvokaten anledning til at advare mod at bruge et begreb om social dumping for bredt:

– Hvis begrebet ”social dumping” således anvendes for bredt, vil det føre til intet mindre end, at den nationale industri beskyttes mod billigere konkurrence fra en anden medlemsstat, hvilken beskyttelse normalt ikke kan opretholdes i henhold til EU-retten, skriver han.

Maciej Szpunar er formand for den gruppe af generaladvokater under domstolen, som er med til at lægge linjen for EU-domstolen, derfor spiller hans overvejelser om udstationering og social dumping en rolle – også for fremtidige sager.

EU svigter når det gælder

Siden er der kommet et nyt udstationeringsdirektiv, som angiveligt stiller udstationerede bedre end med det gamle direktiv. Den europæiske fagbevægelse har store forventninger til, at man med det nye direktiv får lukket nogle huller for social dumping.

Men samtidig ser det ud til, at EU-domstolen har åbnet et nyt, som kan få betydning for jernbanearbejdere i hele Europa, som arbejder på tog der krydser grænser.

Det får nu fire af den europæiske fagbevægelses topfigurer til i et fælles indlæg på Social Europe, at advarer om, at EU-domstolen underminerer bestræbelserne på at skabe fair vilkår – også for udstationerede.

– Sagen viser, at når arbejderne har mest brug for det, så svigter EU med at beskytte dem, EU-domstolen tillader, at friheden til at levere tjenesteydelser trumfer sociale rettigheder, skriver generalsekretæren for de europæiske transportarbejdere Livia Spera, sammen med EFS’s generalsekretær Luca Visentini.

Også formanden for Østrigs LO Wolfgang Katzian og Roman Hebenstreit, formand for fagforbundet Vida, som bl.a. organiserer de østrigske jernbanearbejdere er medunderskrivere.

– Dommen kaster lys over, men legitimerer desværre også misbruget af underentrepriser. Den har åbnet dørene for grænseoverskridende underentrepriser som et redskab til at underminere og omgå de gældende kollektiver aftaler, resultatet er social dumping og fragmentering af den faglige beskyttelse, skriver de.

Ødelæggende fortolkninger

De fire peger på, at f.eks. udstationeringsdirektivet angiveligt lavet for at sikre ligebehandling af arbejderne, og så det er ødelæggende, hvis spørgsmålet om ligebehandling bliver overset, når lovteksten fortolkes

– EU-love som er vedtaget for at sikre, at alle arbejdere bliver behandlet på samme måde uanset nationalitet, bliver nemt undermineret, hvis princippet om ligebehandling bliver overset, når loven fortolkes og bliver ført ud i livet. Det er uacceptabelt at EU-domstolen gennem sin ødelæggende fortolkning åbner døren for et misbrug som rammer de borgere, som den er forpligtet til at beskytte mod uret, skriver de.

De fire faglige topfolk frygter, at dommen skaber en farlig præcedens.

– Løndumping er allerede udbredt i hele EU: Bygningsarbejdere, Chauffører, kabinepersonale og sæsonarbejdere er alle ramt. Jernbanesektoren, som engang var domineret af en kultur der efterlevede de sociale rettigheder, er nu på randen af at ryge i et hul af social dumping. 2021 er udnævnt til Europæiske år for jernbanen, vi opfordrer EU’s institutioner til at styrke deres sociale forpligtigelser i stedet for at underminere dem, lyder det.

Social protokol på dagsordenen

For at undgå spredningen af misbrug og social dumping er det brug for at EU gør mere for et socialt Europa. Dommen viser behovet for øjeblikkelig handling, som kan bringe misbruget af underentrepriser under kontrol, mener de.

– For at sikre, at de faglige og sociale rettigheder får forrang over de økonomiske friheder, opfordrer den europæiske fagbevægelse til, at en Social Protokol bliver tilføjet EU’s traktater. Det spørgsmål må blive kernen i debatten i den kommende konference om EU’s fremtid, skriver de.

Den europæiske Faglige Sammenslutning har siden en række domme som begrænsede de faglige rettigheder i forhold til udstationerede arbejdere krævet, at EU’s traktater fik tilføjet en social protokol, som udtrykkeligt satte faglige rettigheder over de økonomiske friheder i EU.

Det har hidtil ikke lykkedes at få en social protokol på bordet i EU. (brink)