Norge: Arbejdsgivere tabte sag om social dumping

Det lykkedes ikke norske værfter og norsk industri at få underkendt almengøringen af overenskomsten på værfterne

Tingsretten i Oslo afviste fredag et stor anlagt stormløb mod den norske lov om almengøring af overenskomster. Norsk fagbevægelse anser loven som et af de vigtigste redskaber til at forhindre social dumping.

De norske værfter havde sammen med to arbejdsgiverforeninger stævnet staten og det såkaldte tarifnævn, fordi de mente at den almengøring af overenskomsterne på værfterne, som nævnet har vedtaget er i strid med EØS aftalen, som Norge har med EU.

Arbejdsgiverne mener at almengøringen, som pålægger alle der arbejder på området at følge den gældende overenskomst, er i strid med EU’s udstationeringsdirektiv.

Men domstolen slår fast, at den forskrift som tarifnævnet har udstedt for værfterne ligger inden for rammerne af EU’s udstationeringsdirektiv.
– Retten slår fast, det vi hele tiden har ment. Nemlig at almengøringsloven og nævnets praksis er på linje med EØS-retten, siger Håkon Angell fra norsk LO’s juridiske afdeling til magasinett.org.

Knusende sejr

Norsk LO ser dommen som en vigtig sejr i kampen mod social dumping:
– Vi har vundet en knusende sejr over dem, som ønsker at svække almengøring som værktøj mod social dumping, siger LO næstformand, Gerd Kristiansen.
– Det er meget overraskende at vores modpart i den private sektor er villig til at gå så langt, for at dele af norsk industri kan fortsætte med social dumping. De har brugt store ressourcer på stævningen, siger hun.

– Nu hvor sagen er afklaret, håber jeg, vi kan få et konstruktivt samarbejde om værdige løn- og arbejdsvilkår også for arbejdstagere fra andre lande, siger Gerd Kristiansen.
Det er dog langt fra sikkert, at sagen er slut. De norske arbejdsgiverforeninger er tilfreds med dommen. De mener stadig forskriften er i strid med EØS-aftalen. De vil nu studere dommens præmisser, inden de tager stilling til om de vil anke sagen til en højere instans. (brink)