Norsk fagbevægelse på gaden mod EU-indgreb

Mere om emnet

Fagbevægelsen i Oslo kalder til kamp mod begrænsninger af kampen mod social dumping

Norges medlemskab EØS, som knytter landet til EU’s indre marked kommer jævnligt i konflikt med landets forsøg på at begrænse virkningerne af det indre markeds mørke side: Social dumping og direkte kriminalitet i arbejdslivet.

Senest har overvågningsorganet ESA sat spørgsmålstegn ved en række kommuners begrænsning af underleverandør-kæderne. En række kommuner bl.a. Oslo har begrænset kæden til to, så en hovedentreprenør kan give opgaven videre et trin ned, men ikke længere.

Den praksis er i strid med EU’s udbudsregler, mener ESA, som har taget de første skridt til at rejse en sag mod Norge ved den lille “EU-domstol,” Efta-domstolen.

Det får nu fagbevægelsen i Oslo til at gå på gaden. Bygningsarbejdernes Fagforening i Oslo og bl.a. LO-Oslo indkalder til en såkaldt fanemarkering 8. september i Oslo for at protesterer mod ESA angreb på de norske regler som skal bekæmpe social dumping og kriminaliteten i bygge- og anlægssektoren.

30 milliarder til kriminelle

For selvom Norge sammenlignet med Danmark har skrappere regler, så viser en rapport, “at kriminelle firmaer har fået offentlige byggeopgaver for 30 milliarder kr. De sidste fire år.”

– Byggebranchen er skueplads for social dumping, og offentlige byggepladser er ingen undtagelse, hedder det i en udtalelse fra Bygningsarbejdernes Fagforening i Oslo, hvor initiativet til fanemarkeringen kommer fra.

Det skyldes ifølge fagforeningen at useriøse aktører bruger krimininelle metoder og dårlige arbejdsvilkår som konkurrencefaktor, og ved at større dele af branchen konkurrerer på lav løn fremfor produktivitet og faglig kompetence.

Mange kommuner forsøger at gøre noget ved det og stille krav som skal gavne seriøse virksomheder. Kommunerne stiller bl.a. krav om faglige kompetansr, lærlinge og fastansatte.

– Oslomodellen, Telemarksmodellen osv. har været blandt de vigtigste værktøjer mod kriminalitet, useriøsitet og social dumping, men ordningerne bliver nu udsat for angreb fra flere kanter begrundet i EØS-reglerne, hedder det i Bygningsarbejdernes Fagforening.

– I sommer har EFTAs kontrollorgan ESA startet en  sag mod Norge. ESA hævder, at norske bestemmelser om brug av maksimalt to led i leverandørkæden, som et værktøj i kampen mod arbejdslivskriminalitet, ikke er i pagt med EU-direktivet om offentlige anskaffelser. Det er et frontalangrep på fagbevægelsen og kommune-Norge. Det må være lovligt at stille krav om, at der skal være lov og orden og gode arbejdspladser på kommunale byggepladser lyder det fra bygningsarbejderne.

I stedet kræver fagforeningen de at værnene mod social dumping styrkes og ESA’s angreb afvises. (brink)