Norsk fagbevægelse mobiliserer mod EU’s energiunion

Lokale LO-organisationer kræver at Norge bruger vetoretten mod norsk deltagelse i EU’s energiunion

Torsdag d. 15. februar bliver der demonstreret flere steder i Norge mod at landet tilslutter sig EU’s såkaldte Energiunion.

Bag demonstrationerne står en række lokale LO-organisationer, men også en række kommuner og fylker (regioner) er imod norsk deltagelse. Kravet er, at Norge bruger sin vetoret, og afviser at underlægge sig to nye forordninger om EU’s energiunion.

I første omgang kræver modstanderne, at beslutningen bliver udsat i Stortinget og i sidste ende at politikerne bruger Norges reservationsret, dvs. den vetoret Norge har som EØS medlem.

Når kritikerne af norsk tilslutning til energiunionen vil have beslutningen udsat, så skyldes det at flere juridiske eksperter mener, at tilslutningen til energiunionen betyder afgivelse af så meget suverænitet, at det kræver tre fjerde deles flertal i Stortinget for at blive vedtaget.

Kritikerne frygter at magten over den norske energipolitik vil glide landet af hænde og bliver overladt til EU’s energiagentur ACER.

Udover en fanemarkering foran Stortinget, vil der torsdag være demonstrationer i en række byer landet over.

I en rapport fra tænketanken De Facto opsummeres argumenterne mod at tilslutte sig energiunionen.

Først og fremmest vil det betyde, at Norge mister den nationale kontrol over energipolitikken. EU’s mål er, at energi skal flyde frit over landegrænserne, og at der er kapacitet nok til at prisforskellene mellem landene forsvinder, i første omgang regionalt. Men øget overførselskapacitet og handel med strøm vil give højere priser for el i Norge, til skade for både forbrugere og virksomheder, frygter kritikerne.

Ifølge rapportens gennemgang er der stærk modstand i vigtige dele af norsk fagbevægelse mod en tættere integrering i EU’s energiunion. Også natur- og miljøorganisationer frygter konsekvenserne.

Det der samler modstanderne er, ifølge rapporten, at man ikke ønsker en energipolitik, som flytter magt fra norske myndigheder til overnationale organer i EU. (brink)