Norsk LO fastholder nej til servicedirektiv

EU ville ikke give garantier mod social dumping, derfor fastholder norsk LO’s ledelse sin anbefaling af veto mod servicedirektiv

Den norske regerings forsøg på at skaffe EU-garantier mod social dumping har lidt skibbrud, trods pres fra formanden afviste LO’s hovedbestyrelse at nikke ja til at Norge godkender direktivet.
EU’s servicedirektiv skal senest ved udgangen af 2009 gælde – også i EØS-landet Norge. Den norske fagbevægelse har stillet krav om at få garantier mod, at direktivet ikke fører til social dumping og privatisering velfærdsopgaver.
I et forsøg på at løse krisen mellem de traditionelt nære partnere i LO og Arbejderpartiet har regeringen forsøgt at få en aftale i stand med EU-kommissionen, som giver de garantier LO forlanger. Men det er mislykkedes, kommissionen vil ikke give garantier.
I stedet vedtager Stortinget en ensidig erklæring, som imødekommer LO krav. LO har tidligere forlangt garantier for, at regeringens erklæring ikke bestrides af EU. Men den garanti har man ikke kunnet skaffe.
I stedet er Stortingets erklæring ren norsk ønsketænkning, skriver ABCNyheter.
– Det viser at Stoltenberg (den norske statsminister red.) ikke har fået EU med på at give LO, de garantier, de bad om. Vi har før set at ensidige norske løfter om EØS-aftalen er blevet gjort til skamme gang på gang, siger Heming Olaussen, fra bevægelsen Nei til EU.

Kommer LO i forkøbet

Norsk LO har kongres i næste måned, og her er der lagt i kakkelovnen til Arbejderpartiets accept af direktivet. Flere større forbund og LO sektioner fastholder at Norge skal sige nej tak til servicedirektivet.  Det kan landet fordi der i EØS-aftalen med EU er en mulighed for at tage forbehold mod at indføre al EU-lovgivning.
Den norske regering er splittet i holdningen til direktivet, Socialistisk Vensterparti og Senterpariet er imod, men den socialdemokratiske del af regeringen er klar til at få direktivet vedtaget allerede i denne uge sammen med den borgerlige opposition.
Norge ventes allerede fredag at underskrive direktivet på et møde mellem EU og EØS-landene. (brink)