- Vi tager det naturligvis som en selvfølge, at det nye flertal bag Mette Frederiksen følger op på deres politiske tilsagn fra tidligere om at kræve en social protokol i EU, siger John Ekebjærg-Jakobsen

Ny regering må levere på social protokol EU

– Med en ny regering og en ny retning ligger det efter vores opfattelse lige for, at partierne bag Mette Frederiksen gør alvor af deres politik om at kræve en social protokol tilføjet EU-traktaten, siger formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen

I det afgående Folketing var der bred støtte i oppositionen til den europæiske fagbevægelses krav om at få tilføjet et af de helt afgørende redskaber for at kunne bekæmpe social dumping i EU – en social protokol.

Partierne S, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet bakker op om at få rejst kravet i EU  og stemte for forslaget i marts 2018.

– Under debatten dengang svigtede Dansk Folkeparti ved ikke at støtte forslaget. Men med det nye Folketing er der nu flertal for at få vedtaget dette helt centrale forslag, siger John Ekebjærg-Jakobsen.

– Vi slås dagligt med de problemer, som det indre marked i EU skaber for vores arbejdsmarked med løndiskrimination og ulige vilkår. Vi tager det naturligvis som en selvfølge, at det nye flertal bag Mette Frederiksen følger op på deres politiske tilsagn fra tidligere om at kræve en social protokol i EU, siger han. (brink)