Ny norsk overenskomst gør op med postkassefirmaer

Spørgsmålet om udstationereredes ret til at få dækket rejse, kost og logi var en af hovedknasterne i norsk ok-opgør

Overenskomstslaget i Norge på det private arbejdsmarked blev søndag afgjort på overtid, og parterne har indgået ny overenskomst.

De norske fagforeninger havde inden forhandlingerne gik i gang givet håndslag på at være klar til at konflikte, hvis ikke det store Fellesforbundet kom igennem med sit krav om at udstationerede arbejdere skal have dækket rejse, kost og logi uanset om de er etniske nordmænd eller kommer fra EU.

Det ser ud til, at det er lykkedes Fellesforbundet at komme igennem med sit krav, og dermed er der udsigt at til at få stoppet en praksis med postkasseselskaber, som har bredt sig i norsk industri.

– Nu bliver det dyrt for dem, som fusker med reglerne for rejse, kost og logi. Fra nu af får norske arbejdere reel mulighed for at være konkurrencedygtige, siger formanden for Fellesforbundet, Jørn Eggum til Frifagbevegelse.no.

– Jeg er glad for, at vi har fået fjernet muligheden for at definerede tilrejsende arbejdere som ”ansat på stedet”. Det har skabt store problemer i industrien, siger han.

Det er Norges medlemskab af EØS, der spøger her. Norge er underlagt EU’s indre markeds regler, og dermed udstationeringsdirektivet.

Men samtidig har Norge valgt at almengøre en række overenskomster, hvor der især har været pres på løn- og arbejdsvilkårene på grund af udstationerede arbejdere.

Fellesforbundets overenskomst for rejsende har reelt gjort det meget lidt attraktivt for de norske arbejdsgivere at bruge udstationerede arbejdere fra andre EU-lande, fordi overenskomsten kræver at både rejse, kost og logi skal betales af arbejdsgiveren – plus 20 procent oven i den almindelige løn.

Den aftale har været ude i et juridisk stormvejr, fordi kontrolorganet ESA, som overvåger at Norge og andre EØS lande følger det indre markeds regler, mener, at almengørelsen af bl.a. værftsorverenskomsten er i strid med EU-reglerne.
ESA har truet Norge med at trække Norge for domstolen i denne sag, på trods af, at den norske højesteret har givet fagbevægelsen ret i at rejsereglerne er OK – også for udenlandske arbejdere.

I 2015 underkendte den norske Arbejdsret højesteretsdommen og lagt sig op ad ESA’s fortolkning, da den godkendte, at et vikarbureau undlod at betale sine udenlandske arbejdere rejsetillæggene.

Frit slag for postkassefirmaer

Dermed var det givet grønt lys for, at de vikarbureauer, som i vidt omfang formidler udenlandsk arbejdskraft til industrien, kunne oprette postkassefirmaer med adresse f.eks. på de værfter, som leverede arbejdskraft til.
De udenlandske arbejdere bliver ansat ”på stedet” og skal derfor selv dække omkostningerne ved deres udstationering.

Ifølge forbundsformanden er reglerne endelig på plads, som skal forhindre den praksis som har udviklet sig, hvor tilrejsende arbejdere bliver defineret som lokalt ansatte, som ikke har fået dækket rejse, kost og logi eller fået udbetalt det overenskomstmæssige udetillæg på 20 procent af lønnen.

Fellesforbundet mener, at mange af de såkaldte virksomheder, hvor de har været ansat er rene postkassekonstruktioner, der er registreret på produktionsstedet. Derfor var det vigtigt at få defineret en ”virksomhed” sådan, at det ikke er muligt at behandle pendlere som om de var ansat lokalt.

– Praksissen med ”ansat på stedet” har ført til social dumping over hele landet, siger Eggum.

Når virksomheder har ladet de stort set østeuropæiske arbejdere hænge på regningen for rejse og ophold i Norge, har man gjort dem langt billigere end norske fastansatte – et sted mellem 50 og 70 kroner i timen.
– Nu bliver det vanvittigt dyrt for fuskerne derude. Det her giver os et helt nyt retsligt rum, sig Eggum til Frifagbevegelse.no.

Den nye aftale om rejseomkostninger kommer få uger efter, at EU har vedtaget et nyt udstationeringsdirektiv. Den endelige tekst er ikke offentliggjort, men som det ser ud nu, så betyder det nye direktiv, at udstationerede arbejdere skal have rejseomkostninger dækket efter deres hjemlands regler, medmindre de flyttes rundt mellem arbejdspladser i værtslandet.

Nyt udstationeringsdirektiv kan spænde ben

Om ESA mener, at den norske overenskomst er i overensstemmelse med det nye direktiv vil først vise sig, når direktivet engang er implementeret. Men måske vil det juridiske slagsmål om vilkårene for udstationerede arbejdere fra EU igen blusse op i Norge.

Det nye direktiv har skabt bekymring i norsk LO, hvor dets første næstformand, Peggy Hessen Følsvik rejste sagen på et styrelsesmøde i den Europæiske Faglige Sammenslutning i sidste måned.

Hun er bekymret for, at resultatet bliver ringere ”end arbejdsfolk har fortjent.”
– Jeg tænker på den foreløbige aftale om arbejderes ret til godtgørelse for udgifter i forbindelse med rejse, kost og logi. Kompromiset fra forhandlingerne betyder, at et værtsland ikke kan pålægge en arbejdsgiver fra et andet medlemsland en forpligtigelse til at betale rejse, kost og logi for udstationerede arbejdere, med mindre de bliver videre udstationeret til et andet sted end der de plejer at arbejde i værtslandet, sagde Peggy Hessen Følsvik.

– Oven i købet slår kompromiset fast, at arbejderne skal godtgøres i overensstemmelse med national lov/ eller praksis i hjemlande. Det er bekymrende, fordi der er usikkerhed om, hvorvidt alle EU-lande har sådanne regler om godtgørelse. Vores erfaring er, at mange arbejdsgivere ikke dækker sådanne udgifter, selvom de er forpligtet til det ifølge national lov, sagde hun. (brink)