Landsret underkender vigtigt værktøj mod social dumping

Det åbne RUT-register er ulovligt og strider mod EU retten, fastslår Vestre Landsret i dom som frikender polsk virksomhed, som nægter at opgive arbejdssted. – Et voldsomt slag imod kampen mod social dumping, mener næstformand i 3F’s byggegruppe

Ny regering må levere på social protokol EU

– Med en ny regering og en ny retning ligger det efter vores opfattelse lige for, at partierne bag Mette Frederiksen gør alvor af deres politik om at kræve en social protokol tilføjet EU-traktaten, siger formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen

Blandede signaler fra faglig kongres i Wien

Den Europæiske Faglige Sammenslutning hylder på sin kongres i Wien den afgående EU-kommission samtidig med at de offentligt ansatte trækker kommissionen for EU-domstolen