Euroen regeres af et spøgelse

Transparency Internationals EU-afdeling sætter spot på Eurogruppen, som efter finanskrisen har taget beslutninger, som har ramt millioner på brødet

Statsstøttet social dumping

Europæiske bygningsarbejdere anklager Slovakiet for at at give statsstøtte til eksport af billig arbejdskraft og social dumping

Trodser EU: Græsk mindsteløn hæves

Den græske regering trodser EU og kreditorerne og hæver mindsteløn, men regeringen går kun den halve vej, mener den græske landsorganisation GSEE

Kampagne mod investorbeskyttelse: Rettigheder før profit

Under parolen ”Rettigheder før profit,” går en alliance af 150 europæiske organisationer, fagforeninger og sociale bevægelser, nu til kamp mod de særdomstole, som er en vigtig del af de mange handelsaftaler EU indgår med tredielande.