Offentlig adgang til RUT-registeret begrænset

I al stilhed lukkede Erhvervsstyrelsen i sidste uge for offentlig adgang til oplysninger om, hvor udenlandske tjenesteydere arbejder

Det er ikke længere muligt for almindelige dødelige at se, hvor firmaer fra andre EU-lande arbejder. Indtil sidste mandag kunne man ellers søge i det såkaldte RUT-register (Register for udenlandske tjenesteydere) og se, hvor firmaer fra andre EU-lande var i arbejde, eller man kunne tjekke, om et udenlandske firma på en byggeplads fx havde ”husket” at tilmelde sig RUT.

Men fra tirsdag d. 25 juni er den mulighed ikke længere til stede, oplysningerne om, hvor de udenlandske virksomheder arbejder er nu forbeholdt myndighederne og arbejdsmarkedets parter.

Baggrunden for at gardinet er gået ned er en landsretsdom fra maj, hvor et polsk firma blev frikendt for at undladt at tilmelde sig RUT-registret i flere tilfælde.

Landsretsdommen slog fast, at det var i strid med EU-lovgivningen, når offentligheden har indsigt i, hvor de udenlandske firmaer opererer.

RUT-registret af fagbevægelsen som et helt afgørende redskab til at bekæmpe social dumping, den mulighed består, men landsretten mente i sin dom, at offentlighedens adgang til oplysningerne gik for vidt. Anklagemyndigheden vil have sagen for Højesteret, og har søgt procesbevillingsnævnet om mulighed for at få Højesteret til at vurdere sagen.

Alle sager sat i bero

Men dommen fik Rigsadvokaten til i juni, at ” at sætte alle verserende straffesager vedrørende anmeldelsespligten til RUT i bero, indtil retstilstanden på området var blevet afklaret,” skriver Erhvervsstyrelsen i en mail til eufagligt.dk.

Med andre ord trak landsretten i realiteten tæppet væk under RUT-registret, for hvorfor i al verden skulle udenlandske firmaer tilmelde sig, hvis det ikke har konsekvenser at lade være.

Det fik den fungerende beskæftigelsesminister i aktion;

”For at kunne håndhæve anmeldelsespligten til RUT tog tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen som forretningsminister – og efter aftale med RUT-forligskredsen – initiativ til en mindre ændring af bekendtgørelsen om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-bekendtgørelsen),” forklarer Erhvervsstyrelsen i sin mail.

– Ændringen trådte i kraft den 25. juni 2019 og medfører, at der ikke længere vil være generel offentlig adgang til oplysningen om, hvor den udenlandske virksomhed arbejder (sted for levering af tjenesteydelsen). Arbejdsmarkedets parter og myndighederne vil imidlertid fortsat have adgang til denne oplysning, hedder det videre.

Samtidig med ændringen har Rigsadvokaten besluttet, at sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT, hvor gerningstidspunktet er den 25. juni 2019 eller senere ikke længere er omfattet af berostillelsen, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Sager med en gerningsdato forud for den 25. juni 2019 er fortsat sat i bero, indtil retstilstanden er endeligt afklaret.

RUT-registret er i forvejen under beskydning fra EU-Kommissionen, som i en åbningsskrivelse sætter spørgsmålstegn ved kravet om, at udenlandske enkeltmandsfirmaer skal registrere sig i RUT.

Det har fået Rigsadvokaten til at stille en række om manglende anmeldelse i bero. Eufagligt.dk har fået afslag på aktindsigt i, hvilke sager det drejer sig om. (brink)