Offentligt ansatte prøver igen at få EU-Kommissionen dømt

I eftermiddag starter forhandlingerne ved EU-domstolen i den appelsag, som de offentligt ansattes paraplyorganisation, EPSU har rejst ved EU-domstolen

Sagen handler om en aftale mellem de offentligt ansatte og deres modpart på EU-plan om høring af og information af statsansatte, aftalen kunne – ifølge EPSU – give knap 10 millioner statsansatte høringsret og ret til information, når staten omstrukturerer deres arbejde.

Aftalen blev indgået i 2015, og har karakter om et såkaldt forhandlet direktiv, som efter indgåelsen skulle ophøjes til EU-direktiv.

Men EU-Kommissionen stak en kæp i hjulet og nægtede at sende forslaget videre til ministerrådet.

Ifølge fagbevægelsen var EU-Kommissionens blokade af forslaget i strid med traktaten og helt ødelæggende for den rolle som EU formelt giver fagbevægelsen og arbejdsgiverne i EU. EPSU mener at Kommissionen fuldstændigt underminerer EU’s sociale søjle.

Derfor tog EPSU det usædvanlige skridt at slæbe Kommissionen for EU-domstolen for at bryde traktaten.

Klokkeklar dom

Men for præcis et år siden tabte EPSU sagen ved EU-domstolen.

I præmisserne skar dommerne det ud i pap: Ingen over og ingen ved siden af EU-Kommissionen. Det er EU-Kommissionen som udelt og suverænt har den såkaldte initiativret. De sætter en tyk streg under, at hverken Ministerråd eller EU-parlamentet kan tvinge Kommissionen til noget som helst. Det er de udpegede kommissærer, som alene afgør hvilke initiativer der er ”godt for Unionen”, og det kan nogle parter på arbejdsmarkedet naturligvis ikke rokke ved. Kommissionens initiativret betyder kort sagt, at den også afgør, om en aftale mellem parterne på EU-plan skal gøres bindende eller ej for alle medlemslande.

Den er den dom, som EPSU nu forsøger at få omstødt ved en højere instans ved EU-domstolen.

– Kommissionens beslutning underkender EU-principper om lige behandling af alle arbejdere, og nægter fundamentale EU-rettigheder til 9,8 millioner offentligt ansatte, som nægtes ret til indflydelse på forandringer i deres job, skriver EPSU i pressemeddelelse op til dagens retsmøde.

De offentligt ansatte peger også på, at Kommissionens træk omgår ministerrådets ret til at vedtage et direktiv som er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter på EU-plan, det svækker parterneres ret til at forhandle bindende sociale minimumsstandarder i EU, hedder det.

Der ventes dom i løbet af et par måneder. (brink)