Opbakning til skrappere styring af medlemslandene

Første skridt mod en ”økonomisk regering” i EU blev taget på finansministermøde fredag, hvor finansministrene bakkede op om hårdere sanktioner overfor eurolande i problemer

De tunge finansdrenge i EU mødtes i fredags for at diskuterer, hvordan EU får styr på medlemslandenes finanser. Og her var der bred opbakning til den vifte af tyske ideer til, hvordan EU kan nærme sig en ”økonomisk regering”, som kan holde snor i de nationale budgetter.

Det var den såkaldte ”task force” under ledelse af EU’s præsident Van Rompuy. Gruppen består af samtlige finansministre, plus chefen for den Europæiske Centralbank og den ansvarlige kommissær, Olle Rehn.

Landene bakker, ifølge fackligt.eu, op om de tyske forslag om at straffe euro-lande som gentagne gange overskrider budgettet med de tilladte 3 procent af BNP.

Gruppen skal aflevere et første udkast til topmødet i juni og de endelige forslag skal være klar til oktober.

Den er foreløbig enig om fire målsætninger. Først og fremmest handler det om ”budgetdisciplin” gennem hårdere straffe over for de lande, som ”ikke respekterer vækst- og stabilitetspagten. Finansministrene mener ikke, at de bøder på en halv procent af bruttonationalproduktet, som i dag kan idømmes er nok. (Man har dog endnu aldrig prøvet at give en bøde).

For fremtiden skal lande også kunne fratages støtte fra EU’s regionalfond, og miste stemmeretten i ministerrådet indtil finanserne er i orden.
Det andet mål handler om, hvordan konkurrenceevnen skal forbedres i lande med svage økonomier. Og som tredje punkt peger finansministrene på, at puljen på 750 milliarder euro, som netop er vedtaget skal gøres permanent om tre år.
Endelig skal budgetproceduren gennemgås, her gemmer sig diskussionen om, hvorvidt EU skal forhåndsgodkende eller blot gennemgå de enkelte landes finanslov, inden de nationale partier begynder at forhandle om finansloven.

En række af de andre tyske forslag kræver en ændring af EU-traktaten.
Det afviste den franske finansminister, Christine Lagarde umiddelbart.
– Glem alt om traktatændringer og fokuser på det som kan gøres hurtigt, sagde hun efter mødet.
Den tyske finansminister, Schäuble forsøgte at nedtone de tysk- franske modsætninger, og sagde, at gruppen må vende tilbage til mere langsigtede løsninger, som kræver traktatændringer senere. (brink)