Oven over alting regerer den fri bevægelighed

En social protokol i EU-traktaten vil ikke løse alt men er et første skridt i at tage kontrollen tilbage, mener Palle Bisgaard, næstformand i 3F’s byggegruppe

Lad os slås for en social protokol i EU-traktaten, det løser ikke alt men vil være et første skridt, sagde Palle Bisgaard, næstformand i 3F’s byggegruppe i sit oplæg på ”Spire og Gro-konferencen” i Horsens i sidste uge.

Her gjorde han status over, hvor fagbevægelsen står i forhold til EU-lovgivningen og EU-domstolens afgørelser, som har indskrænket fagbevægelsens og medlemslandenes muligheder for at sikre lige vilkår for udenlandske arbejdere, som er udstationeret i et andet medlemsland.

– Hvis vi ikke gør noget ved EU, så risikerer vi en voldsom polarisering, som vi har set i Tyskland. Det her handler ikke om en diskussion om EU og den danske model, men en diskussion om at fagbevægelsen i alle medlemslandene er forskellig, og at EU har en tendens til at overrule alt, sagde Palle Bisgaard.

EU-domstolen gav licens til social dumping

– EU’s fire friheder overruler alt, og man skal ikke være professor for at forudse, at det ville skabe problemer. Med Østudvidelsen i 2004 var der fra dag et masser af problemer. Men med fire domme, som faldt inden for et halvt år i 2007-08 ændrede fagbevægelsens situation sig fuldstændigt, sagde han med henvisning til en række domme fra EU-domstolen.

Dommen slog fast, at de ”fire friheder” for fri bevægelighed af kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser står over konfliktretten. Og endelig betød den såkaldte Lavaldom, at EU’s udstationeringsdirektiv med et slag blev ændret fra et minimumsdirektiv til et maximumsdirektiv. 

– Med de fire domme var linjen tegnet op, dommene var med den daværende formand for den Europæiske Faglige Sammenslutnings ord ”License to social dumping.” Det har ført til et ureguleret marked, som får lov til at trumfe det finmaskede danske net og har betydet snyd og lønpres også på overenskomsterne, sagde Palle Bisgaard.

Der er siden kommet et par EU- domme, som trækker i den anden retning. Men grundlaget er det samme, understregede han.

Laval dommen førte til den såkaldte Laval-lov i Danmark, som betød en ”tilpasset” overenskomst, som det er muligt at konflikte for.

– Det var en typisk dansk pragmatisk løsning, hvor arbejdsmarkedets parter i fællesskab justerede udstationeringsloven, så det fortsat kunne lade sig gøre at konflikte for det, der ligner de alment gældende overenskomster. Men retstilstanden har løbende været omtvistet af forskellige virksomheder, handelskamre og advokater. Så kort sagt, så kampen for den danske model ikke overstået, sagde Palle Bisgaard.

Lige vilkår

FN’s arbejdsorganisations, ILO’s konvention 94, som Danmark har tiltrådt pålægger landene at sikre ”lige løn, for samme arbejde på samme egn” når det gælder offentlige opgaver.

– Vi er mange der mener, at ILO 94 har forrang. Og noget lignende sagde EU-kommissionens formand, Juncker sidste år i sin ”unionstale”. Man kunne jo næsten forledes til at tro at Juncker var blevet fagforeningsmand, og ville sikre reelle skridt mod social dumping. Men siden har det ikke haft megen opmærksom fra Kommissionen, og der er ikke kommet nogen initiativer, der ændrer på det, sagde Palle Bisgaard.

Men alligevel åbner der sig måske et vindue for en social protokol, mente han.

– Flere og flere stiller sig kritisk til den fri bevægelighed, sagde han og nævnte både Brexit, den nye franske præsident Macron og herhjemme har Mette Frederiksen talt om muligheden for en Social Protokol. Så det er på høje tid at vi selv i fagbevægelsen formulerer nogen af svarene. Første skridt er at få en social protokol indskrevet i EU-traktaten. En social protokol betyder at de faglige og sociale rettigheder sidestilles med de fire friheder. Og at de faglige rettigheder får forrang, hvis de er i konflikt med den fri bevægelighed. Det vil ikke løse alle problemer, men betyde at vi kan tage retten til at løs vores egne forhold i Danmark, sagde Palle Bisgaard.

– Udenlandsk arbejdskraft skal aflønnes til gennemsnitslønnen for det pågældende fag det pågældende sted. Det vil betyde at vi kan bevare den fri bevægelighed, men samtidig forhindre, at den blive brugt til løndumping, sagde han.

Hard core krav

– Men der er også en lang række andre forhold om den frie bevægelighed der skriger til himlen, derfor er der brug for nogle hard core krav udover en social protokol, der kan være med til at stoppe omgåelse. Det handler om obligatorisk ID-kort i hele EU og udstationeringsdirektivet skal være et minimumsdirektiv sagde Palle Bisgaard.

– Og så skal der sættes en stopper for at udstationerer i vikar- og mandskabsbureauer. Det har aldrig været tanken at man skulle udstationere med ekspertise i ”underbetalt arbejdskraft.” Det er helt afgørende at få skabe en ”positiv særbehandling” af de udenlandske arbejdstagere – den fri bevægelighed sikres, men ingen af os forestiller os, at det slutter med det. Vi vil fortsat have masser af udfordringer med omgåelse, snyd, dokumentfalsk, tvang og så videre. Men jeg tror at de her forslag vil være fundamentet for at vi kan vinde et vigtigt skridt i kampen – ligesom det vil sætte en tyk streg under det faktum at sociale og arbejdsmarkedsforhold er lige så vigtig som økonomi, sagde han. (brink)