Udstationeringsdirektiv med huller

Sverige er klar med sin fortolkning af nyt EU-direktiv, men det kan koste udenlandske arbejdere 10.000 om måneden på kontoen, advarer formanden for de svenske bygningsarbejdere

Havnekonflikter fortsætter ved domstolene

Havnearbejdernes kamp for at sikre deres job fortsætter ved den europæiske menneskeretsdomstol, samtidig med at EU-domstolen skal tage stilling til de spanske havnearbejderes ”jobgaranti”