Når den frie bevægelighed har forrang i EU

Beskæftigelsesministeren gør det klart, at den frie bevægeligheds forrang i EU-retten forhindrer fagbevægelsen i at kræve ”sædvanlig overenskomst” Socialdemokratiet pegede