Pandemien sætter spot på den fri bevægeligheds mørke side

Coronaudbrud blandt rumænske kolonnearbejdere på de tyske slagterier har sat spot på det europæiske C-holds arbejdsvilkår, men det er op til medlemslandene at rette op, lyder det fra EU-Kommissionen