Parlamentsudvalg afviser yderligere liberalisering af vejtransport

EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg lægger store dele af EU-kommissionens vejpakke ned. En sejr for transportarbejdernes kampagne mod social dumping, mener Det Europæiske Transportarbejderforbund

EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg, vedtog i går en række ændringsforslag til EU-Kommissionens udspil til en stor vejpakke, som skal regulere reglerne for transportområdet.

Kommissionens udspil kom sidste år og blev mødt med modstand fra Det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF, som frygter at yderligere liberalisering af vejtransporten vil føre til endnu mere social dumping på området. Som i dag er præget af underbetaling af især chauffører fra Østeuropa, som lever og arbejder i deres biler i månedsvis i Vesteuropa.

I går stemte Beskæftigelsesudvalget så en række ændringsforslag igennem, som afviser store dele af Kommissionens udspil.

Resultatet af afstemningen blev da også mødt med klapsalver fra de 20 transportarbejdere, som var inviteret indenfor for at overvære afstemningen.

– Det er en stor succes for ETF’s kampagne for fair transport, hvor fagforeninger i hele Europa står sammen mod udbytning, unfair konkurrence og social dumping, siger Frank Moreel, præsident for ETF.

– Vi har lavet en pakke af ændringsforslag, som afviser de værste angreb fra Kommissionen, siger Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU’s MEP og medlem af beskæftigelsesudvalget.

– Kommissionen lægger blandt andet op til, at chaufførerne skulle kunne køre i tre uger uden ret til et længere hvil. Det har vi afvist og samtidig har vi vedtaget, at deres ugentlige hvil skal foregå på arbejdsgiverens regning under fornuftige forhold. Det skal være slut med, at udenlandske chauffører bliver tvunget til at overnatte i førerhuset under kummerlige forhold på de danske rastepladser, siger hun.

– ETF og chauffør-fagforeningerne har længe krævet en reduktion af køretiden for at gøre vejene sikre og give chaufførerne mere tid med familien. Vi håber stadig at se det i fremtiden, men nu er vi glade for, at industriens skamløse krav for længere arbejdstid er blevet afvist. Chaufførerne skal ikke kører udmattede rundt på vejene. Vi glæder os også over beslutningen om, at chaufførerne ikke kan opholde sig køretøjerne i weekenden. Det er tid at arbejdsgiverne sørger for, at chaufførerne holder deres lange hvil hjemme, eller under ordentlige forhold, siger præsidenten for ETF’s vejsektion, Roberto Parillo

Lige vilkår fra dag et

ETF mener, at det er en ”virkelig sejr” for fagbevægelsen, at udvalget vedtog en ændringsforslag om, at det nye udstationeringsdirektiv skal gælde chaufførerne fra dag et, de kører i et andet EU-land. Kommissionens foreslår, at det først skal gælde efter tre dage i et andet land.

– Beslutningen er et vigtigt skridt fremad mod fairness i transportsektoren. Lige løn er et fundamentalt princip på et fair arbejdsmarked. Det har aldrig givet mening at behandle professionelle chauffører forskelligt fra andre mobile arbejdere, og jeg er glad for at flertallet i udvalget er enig med os, siger Frank Moreels.

Skærpet cabotageregler

Endelig har udvalget vedtaget at skærpe cabotage-reglerne, så man kun må køre cabotageture i op til to dage. Derefter skal der være en karensperiode på syv dage, før man igen kan køre cabotage i landet. Cabotagekørsel og ikke mindst omgåelse af reglerne, er en af hovedvejene til social dumping, fordi det giver udenlandske køretøjer, som bringer varer til et land, mulighed for at kører varer rundt internt i landet. I praksis har det betydet, at varetransport i Danmark i dag i stor udstrækning udføres af chauffører og lastvogne fra især Østeuropa.

Fagbevægelsen så gerne, at muligheden for cabotagekørsel blev begrænset til den enkel dag.

– ETF havde foretrukket en en-dags grænse for cabotage. Lokal transport burde ske på lokale kontrakter, men det er et opmuntrende skridt, siger generalsekretæren for ETF, Eduardo Chagas, som samtidig opfordrer til fastholde presset på EU-systemet:

– Vi skal huske, at alle disse beslutninger kun er anbefalinger fra et Parlamentsudvalg. Vi vil stadig holde øje med Transportudvalget, som også skal udtale sig, og det europæiske råd, hvor medlemslandene kan ændre Kommissionens forslag. Der er stadig meget at gøre, men en meget tilfredsstillende første milepæl. Vi vil fastholde presset med en demonstration foran parlamentet i Strasbourg den 29. maj, siger han.

Først når Transportudvalget har afgivet en endelig indstilling skal EU-parlamentet stemme om vejpakken. (brink)