Parter på banen med forslag til stop for social dumping på landevejene

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation forslag skal gøre op med social dumping i vejtransporten

Fagbladets afsløringer af forholdene i ”filippinerlejren” i Padborg fik politikerne op ad stolene og pludselig var der flertal i folketinget for, at den frie bevægelighed i EU skulle omformes til ”styret bevægelighed.”

I efterdønningerne fra Padborgsagen blev der nedsat et såkaldt Padborgudvalg under både Transportministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Det arbejde har nu ført til et fælles og omfattende forslag fra DA og HF.

Parterne foreslår, at udenlandske vognmænd som kører transporter i Danmark skal aflønne deres chauffører på linje med de overenskomster det gælder i Danmark.

DA og FH foreslår at godsloven ændres, så de udenlandske vognmænd bliver underlagt samme vilkår som danske. Godsloven pålægger nemlig vognmænd, som får tilladelse til at køre gods i Danmark, at de aflønner efter de mest repræsentative overenskomster på området. Det er det eneste område på arbejdsmarkedet, hvor lovgivningen pålægger private aktører at følge gældende overenskomst.

– Det betyder, at de samme regler også kommer til at gælde udenlandske chauffører, der er udstationeret i Danmark. Forslaget sikrer fair konkurrence, fordi udenlandske chauffører skal have samme timesats som danske chauffører, siger formanden for 3F’s transportgruppe, Jan Villadsen til Fagbladet.

Særlig udfordring

Padborg sagen gav sådan set blot billeder på, hvad 3F og Godschaufførernes Landsklub har påpeget igennem flere år: Vilkårene for udenlandske chauffører som fragter gods rundt i Danmark er elendige – både når det gælder aflønning og indkvartering.

– Sagen med underbetalte filippinske chauffører i Danmark har været en særlig udfordring for arbejdsmarkedets parter. De almindelige spilleregler for overenskomster er udfordret, når der er tale om en filippinsk chauffør i en polsk lastbil på en dansk landevej, siger formanden for FH, Lizette Risgaard.

– Vi har brug for, at myndighederne hjælper med til at kontrollere, at virksomhederne følger danske vilkår, når udenlandske lønmodtagere arbejder i Danmark. Og udskriver bøder, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne, siger han.

I forslaget er der da også et omfattende katalog af forslag til, hvordan myndighederne kan og skal kontrollere de nye bestemmelser. Aftalen lægger vægt på at myndighedernes kontrol er helt afgørende for at sikre, at de udenlandske vognmænd følger reglerne (hvis de bliver vedtaget).

– DA og FH foreslår, at man indfører et egentligt tungvognspoliti, som de har i Tyskland og Frankrig. Det fungerer godt og er en ganske udmærket idé. Effektiv kontrol er altafgørende, siger Jan Villadsen.

Forslaget skal omfatte den cabotagekørsel og kombinerede transporter, som alle handler om, at udenlandske vognmænd løser opgaver internt i Danmark. Ifølge forslaget skal chaufførerne, når de udfører den slags transport betragtes som udstationerede arbejdere, som skal aflønnes på samme måde som deres danske kolleger.

Samtidig foreslår de oprettelsen af et helt nyt system til registreringen af cabotagekørsel og kombinerede transporter. De udenlandske vognmænd og chauffører skal via en app på telefonen angive, hvilke job de udfører i landet. Det skal lette myndighedernes muligheder for at kontrollerer, at chaufførerne bliver aflønnet på ok-vilkår.

Endelig er parterne enige om, at de samme principper skal gennemføres busområdet. Så det også her sikres, at udenlandske busvognmænd, der kører cabotage i Danmark, skal følge niveauet i de kollektive overenskomster.

Det sidste nok for at imødegå en ændring, som er på vej gennem EU-systemet, som ifølge både det Europæiske Transportarbejderforbund og 3F vil føre til omfattende social dumping i buskørslen.

Parterne har nu sendt forslaget til de to ministre, og spørgsmålet er, om regeringen er villig til eller overhovedet kan nå, at tage fat på at forsøge at ”løse” filippinerfinten inden valget. Grundlaget burde være der, alt den stund et samlet flertal har stemt for ”styret bevægelighed” af arbejdskraften som alternativ til EU’s fri bevægelighed.

Spørgsmålet er også om forslaget holder sig inden for EU-lovgivningens regler. DA og FH fremhæver, at den registrering af de udenlandske vognmænd, de lægger op til, falder inden for reglerne i det såkaldte håndhævelsesdirektiv, så er det i sidste ende EU-domstolen, som svinger hammeren.

Når det gælder forslaget til liberalisering af buskørsel, lægges der i det forslag der nu behandles i EU op til, at myndighederne ikke længere have oplysninger om, hvilke udenlandske vognmænd der kører i Danmark, og hvor de har stoppesteder på ruterne.

Hvis det bliver gennemført, vil de foreslåede danske regler, være i direkte strid med EU. (brink)