Polakker lever i slum

Underbetalte polske håndværkere bor i campingslum på byggeplads i Risskov.

TIB-Østjylland har anmeldt den århusianske arkitekt Mikael Høilund til ikke mindre end fire myndigheder. Det sker efter et byggepladsbesøg på arkitektens projekt i Riskov ved Århus.

Her er polske arbejdere i gang med en totalrenovering af en villa. Allerede i marts sidste år aneldte TIB afdelingen bygherren til Arbejdstilsynet, for han brugte polsk arbejdskraft uden ansættelseskontrakt til at nedbryde et eternittag med asbest, uden at arbejderne var beskyttet. De polske arbejdere fik 75 kr., oplyser fagforeningen.

Arbejdet har stået stille i flere måneder, men er i gang igen. Og nu melder TIB så bygherren til både Århus Kommune, Politiet, Arbejdstilsynet og SKAT. TIB kræver, at myndighederne uden tøven stiller bygherre til ansvar for uacceptable sanitære forhold.

Skamfuld påmindelse

En del af byggepladsen består af nogle redskabsskure og 3 udslidte campingvogne, som bliver brugt til beboelse, skurvogn, toilet og bad.

– Forholdene er utilstedelige og opfylder på ingen måde minimumskravene til velfærdsforanstaltninger for danske bygningsarbejdere. Bygherren tilsidesætter også almindelige sikkerheds- og arbejdsmiljøregler. Der er bl.a. anvendt træstiladser og de elektriske installationer er livsfarlige, mener TIB Østjylland.

– Jeg håber, at myndighederne lever op til sit ansvar og ikke igen lader en bygherre slippe godt fra at overtræde gældende regler og udnytte underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Bygherrens behandling af polakkerne er uanstændig og en skamfuld påmindelse om hvor dårligt danske arbejdsgivere behandler udenlandske bygningshåndværkere, siger Anders Munk, formand for TIB Østjylland og BAT Århus.

Han mener, at bygherrens adfærd er unfair konkurrence mod de danske håndværksmestre, som overholder overenskomsternes bestemmelser om løn, indkvartering og velfærd på byggepladsen. (brink)