Politisk enighed om at ”få styr på” EU’s fri bevægelighed

Et helt enigt Folketing vedtog torsdag, at de vil sætte ind mod social dumping på landevejene

Ubehagelige billeder fra en lejr i Padborg og Fagbladets afdækning af, hvordan det indre marked gør det muligt at hente chauffører fra den anden side af kloden til sultelønninger, fik onsdag et samlet Folketing til at fordømme og tage stærkt afstand.

Det var Enhedslisten transportordfører, Henning Hyllested som havde taget initiativ til en hasteforespørgsel i Folketingssalen. Initiativet var på forhånd bakket op af et flertal med S, SF, DF og El. og regeringen – og de Radikale – valgte under debatten at tilslutte sig den meget korte vedtagelse:

”I EU-forhandlinger skal regeringen lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold i forbindelse med tredjelandskørsel til, samt cabotage- og kombitransporter i Danmark. Målet er styret, ikke fri bevægelighed! Regeringen skal sikre: • Øget kontrol på veje, rastepladser i terminal- og havneområder. • Kontrol af ulovlige chaufførugehvil. • Håndhævelse af EU’s eksisterende udstationeringsregler for chauffører.”

Når der står ”afgørende vægt”, så betyder det på Christiansborgsk, at regeringen i de standende forhandlinger i EU om en såkaldt vejpakke, ikke må gå med til kompromisser, som afskærer Danmark fra at sikre udenlandske chauffører danske vilkår. Det er et pålæg, som der kan komme interessante forhandlinger ud af.  For som transportminister, Ole Birk Olesen erkendte under debatten, kan en ny vejpakke i EU ikke forhindre, at et medlemsland ”inviterer” borgere fra tredjelande til at arbejde hos dem – og dermed i hele Unionen.

Samtidig understregede både han og beskæftigelsesministeren flere gange, at spørgsmålet om løn jo i Danmark er en sag for fagbevægelsen og parterne på arbejdsmarkedet.

At problemet rækker langt ud over en enkelt sag med en grådig arbejdsgiver, som alle kan finde ud af at fordømme, understregede SF’s ordfører Karsten Hønge. Han berettede om flere tilfælde af systematisk omgåelse af reglerne for cabotagekørsel, hvor østeuropæiske chauffører kører i fast rutefart mellem nordiske lande under usle vilkår.

Det er sjældent at en El ordfører er pennefører på et forslag, som samtlige folketingsmedlemmer stemmer for. Det var da også en tilfreds Henning Hyllested, der sluttede debatten.

– Det kan næsten ikke være bedre. Vi har haft en væsentlig debat, hvor formålet var at sætte fokus på de urimelige forhold for chaufførerne, som de gældende EU-regler fører med sig for landevejstransport. Vi har store forhåbninger til en øget kontrol og at en forstærket i indsats fra politiet også vil have en præventiv effekt. Og så ser vi frem til at vi kommer til at stå helt skarpt i forhandlingerne i EU, sagde han.

Menneskehandel er forskellige ting

Selvom det var forargelsen over forholdene for de udenlandske chauffører i en lejr i Padborg, der udløste den sjældne enighed i Folketinget, så er det ikke så sikkert at sagen i sig selv fører til ændringer.

Onsdag kom Center mod Menneskehandel, der hører under Socialstyrelsen, med en melding om, at det vurderer, at 26 udenlandske chauffører i Kurt Beier Transport firmaet har været udsat for menneskehandel.

Vurderingen kommer efter samtaler med chaufførerne fra Filippinerne og Sri Lanka, og er baseret på en konvention om menneskehandel, som Danmark har tiltrådt. Men et er konventioner noget andet straffelov, som direktøren i Kurt Beier Transport gør opmærksom på i en pressemeddelelse.

– Jeg må skarpt afvise enhver påstand om, at Kurt Beier Transport har medvirket til menneskehandel. Den vurdering må alene stå for Center mod Menneskehandels regning. Jeg noterer mig da også med tilfredshed, at politiet opererer med helt andre kriterier, skriver direktør Karsten Beier.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for avisen.dk, at det ikke har sigtet nogen i sagen, og understreger, at centret og politiet har meget forskellige udgangspunkter i sagen.

Han har over for DR beklaget de ”utilstrækkelige indkvarteringsforhold”, som der nu er ”rettet op på.”

Men når det gælder lønnen, så firmaet måske endda i den lidt bedre ende, fremgår det af pressemeddelelsen:

– Hvad angår lønforholdene, betaler vi vores chauffører det samme – måske endda lidt mere – end andre virksomheder, der også benytter arbejdskraft fra lande uden for EU, skriver Karsten Beier.

Firmaets advokat Anders Németh afviser, at hans klient har begået noget strafbart.

– Masser af virksomheder – inklusiv Kurt Beier Transport – kan i en masse sammenhænge have anledning til at undskylde forskellige forhold, der kan gøres bedre. Men det er bestemt ikke ensbetydende med, at undskyldningen dækker over, at der er begået strafbare forhold, siger han. (brink)