Prisen for overnatning i førerhuset stiger

Transportminister vil tidoble bøden for ulovligt ugehvil i førerhuset, så mangler der bare håndhævelsen

Transportminister Benny Engelbrecht (S) forbereder har sendt et lovforslag i høring, forslaget tidobler bøderne for at tilbringe det lange, ugentlige hvil i køretøjet og skal angiveligt bidrage til at gøre op med nomadekørsel og elendige vilkår for især Østeuropæiske chauffører, som arbejder og lever på de danske landeveje.

Bøden sættes op fra 1.000 kroner til 10.000 kroner for chaufføren, mens vognmandsfirmaet skal af med 20.000 kroner i stedet for i dag 2.000 kroner. Det skal gælde fra 1. marts 2020. Forslaget er i høring frem til 16. oktober.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bl.a. Padborg-sagen har afdækket, at udenlandske chauffører arbejder under kummerlige forhold.

Det forunderlige er, at EU-lovgivningen faktisk i årevis har forbudt, at det ”lange” ugentlige hvil på 45 timer tilbringes i køretøjet. Den regel har dog ikke været håndhævet i Danmark, men de seneste år har andre EU-lande sat ind mod 45-timers hvilet i førerhuset.

I Danmark har politikerne hidtil veget tilbage for at håndhæve forbuddet, bl.a. har Rigspolitiet argumenteret for, at det er svært at løfte bevisbyrden.

Afgørende for social dumping

Spørgsmålet om arbejdsgiverens muligheder for at lænke chaufførerne til deres køretøjer i månedsvis er helt afgørende for, hvor god en forretning det er for udenlandske firmaer at køre cabotagekørsel i f.eks. Danmark. (cabotagekørsel er intern transport i f.eks. Danmark i forlængelse af en international kørsel til Danmark red.)

Så sent som i 2017 bekræftede EU-domstolen, at det er ulovligt at tilbringe weekend-hvilet i køretøjet.

Domstolen anførte i den forbindelse, at ”en førerkabine ikke synes at udgøre en hvileplads, der er egnet til længere hviletider end daglige hvil og reducerede ugentlige hvil, og at førere bør have mulighed for at tilbringe regulære ugentlige hvil et sted med tilpassede og tilstrækkelige betingelser for indkvartering.”

Det fik den tidligere regering og Dansk Folkeparti til at indføre et forbud mod 25-timers parkering på de statslige rastepladser, forbuddet skulle angiveligt begrænse de udenlandske chaufførers muligheder for at holde ”weekend” på de statslige rastepladser.

Landsklubben af Godschauffører var fra starten været meget kritisk overfor de nye regler, de mener at det er en skinmanøvre, som blot skal bruges til at lade tiden.
– Det er håbløst projekt. Man hælder 20 millioner kroner ud til skiltning ved rastepladserne de næste to år. Og så får Vejdirektoratet til opgave at håndhæve det med parkeringsafgifter på 2.000 kr., hvis du overskrider de 25 timer, sagde Robert Grandt, næstformand i Landsklubben for Godschauffører til EUfagligt.dk dengang.

En håndhævelse af forbuddet er det er det eneste effektive skridt – sammen med en ordentlig løn selvfølgelig – mod social dumping i transportsektoren, mener godschaufførerne.

Absurd nok, så truer EU-Kommissionen med at trække Danmark for EU-domstolen, fordi den mener at forbuddet mod 25-timer pause på rastepladserne diskriminerer udenlandske køretøjer.

Afventer EU-Kommissionen

Spørgsmålet om håndhævelse bliver også nævnt i bemærkningerne til lovforslaget.

Det fremgår af bemærkningerne, at ”forbuddet mod afholdelse af regulære ugentlige hvil i køretøjet ikke tidligere har været håndhævet systematisk, men politiet har dog fra sommeren 2018 taget initiativ til at skærpe kontrollen med det.”

Uden at omfanget af kontrollen dog oplyses.

Et af problemerne omkring bødestørrelsen handler – for juristerne – om, at færdselsbøder og deres størrelse skal hænge sammen med, hvordan overtrædelsen påvirker færdselssikkerheden. Og man kan ikke rigtig påstå, at spørgsmålet om, hvor det ugentlige hvil holdes, påvirker færdselssikkerheden. Der er jo ingen der siger at chaufførerne skal hvile sig i de 45 timer, som juristerne konstaterer.

Forbuddet handler mere om ordentlige vilkår for chaufførerne, som ikke har med færdselsloven at gøre, derfor er der ikke lagt op til at forhøje bøderne ved gentagelsestilfælde, fremgår det.

Der er også andre udfordringer ved en håndhævelse af forbuddet. Spørgsmålet er, om chaufførerne må nærme sig køretøjet i ”hviletiden” og hvordan man skal afgrænse det i praksis.

Derfor lægger Transportministeren op til, at de danske myndigheder afventer en vejledning fra EU-Kommissionen om håndhævelsen af forbuddet for at sikre, at forbuddet håndhæves ensartet i alle medlemsstater. Når Kommissionens manual foreligger vil den blive skrevet ind i den danske bekendtgørelse, fremgår det. (brink)