Gadekunst i Athen. De græsle arbejderes realløn er faldet med næsten en fjerdedel på 10 år

Reallønnen er faldet i otte EU-lande de sidste 10 år

Selvom finanskrisen ligger bag os, så er gennemsnitslønnen i dag lavere i en stribe EU-lande

Mens reallønnen i Danmark er vokset med (beskedne) 8 procent siden 2009, så er arbejderne i otte EU-lande værre stillet i dag end for 10 år siden. Det viser nyt studie fra tænketanken European Trade Union Institute (ETUI), som offentliggøres i dag. Studiet har set på reallønsudviklingen i EU-landene de sidste 10 år, hvor krisen langsomt er klinget af. Tallene er renset for inflation og ser på udviklingen i gennemsnitslønnen.

Værst ramt er ikke overraskende Grækenland, som har været gennem tre låneaftaler med EU om nyliberale reformer, som har trukket tænderne ud på fagbevægelsen og stort set sat en stopper for lønfremgang via kollektive overenskomster. Den græske gennemsnitsløn er i dag 23 procent mindre end i 2009. Nummer to på listen over lande, hvor lønarbejderne er værre stillet end for 10 år siden er Kroatien, hvor lønnen er faldet med 11 procent. Så følger Cypern med syv procent og Portugal med fire procent.

I de store eurolande Spanien og Italien er lønnen faldet med henholdsvis tre og to procent i perioden. Mens lønnen har stået bomstille de sidste 10 år i Belgien og Finland.

– Det viser at krisen ikke er ovre i alle lande, og at selv der, hvor økonomien er bedret, får arbejderne ikke fordel af det, siger Luca Visentini, generalsekretær for den Europæiske Faglige Sammenslutning.

Kollektive forhandlinger demonteret

Han er ikke i tvivl om årsagen:

– Forklaringen skal findes i den nedskæringspolitik (austrerity), som har demonteret mindstelønninger og de kollektive forhandlingssystemer, og som har ført til en enorm stigning i uligheden, siger han.

– Der er brug for at EU øjeblikkeligt handler for at hæve lønningerne – først og fremmest ved at opmuntre og muliggøre kollektive forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere, siger Luca Visentini.

Netop det sidste har EU modsat sig i det hårdest ramte land, Grækenland. Her har regeringen indtil videre fået nej til at genoprette de faglige rettigheder. Og selvom regeringen hævede mindstelønnen 1. februar i år, så er det ifølge den græske fagbevægelse kun et plaster på såret.

Det samlede studie om lønudviklingen i EU de sidste 10 år præsenteres i Bruxelles i aften tirsdag d.26.3. (brink)