Regeringen vil ikke arbejde for social protokol i EU

Den europæiske fagbevægelse fik ikke opbakning til kravet om en social protokol i EU, da folketinget torsdag diskuterede forslaget

Regeringen er ikke klar til at arbejde for at EU får indføjet en social protokol i traktaten. Det stod klart, efter førstebehandlingen af Enhedslistens beslutningsforslag. Forslaget ville pålægge regeringen at arbejde for at få indføjet en social protokol i EU’s traktat.

Forslaget, som er stillet af den europæiske fagbevægelse, skal en gang for alle slå fast, at de faglige rettigheder har forrang for det indre markeds fire friheder.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen slog fast, at regeringen er tilhænger af det indre marked, men at den frie bevægelighed gav nogle udfordringer.
– Det er et stort problem med unfair konkurrence.  Men vi afviser forslaget, vores fokus er på håndhævelsesdirektivet, det er den mest farbare vej, sagde hun med henvisning til det direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet, som for tiden forhandles i EU-systemet.

I stedet for at arbejde for en social protokol, som let kun ”fortone sig i tåger,” så foretrækker regeringen dels at fokusere på det kommende direktiv og på de initiativer, som Regeringen sammen med Enhedslisten allerede har sat i gang for at bekæmpe social dumping i Danmark.

Beskæftigelsesministeren var heller ikke sikker på, at det var en rigtig løsning at giv de faglige rettigheder forrang.

– Det handler om at finde det rette balancepunkt. Det er jo heller ikke rigtigt at konfliktretten i Danmark står over alle andre love. Enhedslisten undervurderer det indre markeds betydning, og her er der en grundlæggende forskel på socialdemokratiet og Enhedslisten. Vi ønsker fortsat det indre marked, Enhedslisten ønsker udtræden af EU, sagde Mette Frederiksen.

Meldingen skuffede Enhedslistens ordfører, Nikolaj Villumsen.
– Nu er Enhedslisen heldigvis ikke alene om kravet om en social protokol. Det er rejst af den Europæiske Faglige Sammenslutning. Både FTF og LO støtter kravet, for nylig støttede de øvrige socialdemokratiske beskæftigelsesministre også kravet. Giver det ikke grund til eftertanke, sagde han.

Løser ikke problemet

Både ministeren og ordførerne for S og SF understregede igen og igen, at det realistiske er at arbejde på at få et så godt håndhævelsesdirektiv som muligt i EU.

– Men det løser ikke problemet. Håndhævelsesdirektivet, som det ligger nu, ændret ikke ved de indskrænkninger i fagbevægelsens og medlemslandenes muligheder for at bekæmpe social dumping. Vi skal selvfølgelig arbejde for at forbedre det, men det løser ikke problemet, sagde Finn Sørensen (El.).

Problemet er at EU-domstolen har gjort udstationeringsdirektivet til et maksimumsdirektiv, hvor man kun må konflikte for de skrabede minimumsvilkår, som direktivet angiver. Det ændrer en forbedret håndhævelse ikke på, sagde han.

Forslaget er nu sendt videre til behandling i folketingets beskæftigelsesudvalg . (brink)