Regeringer og fagbevægelse i fælles offensiv mod social dumping

Fagbevægelsen og socialdemokratierne i Sverige, Østrig og Tyskland kræver social protokol i EU, som gør op med social dumping

Den svenske regering og svensk LO fortsætter med at bygge alliancer i EU for kravet om en social protokol og et opgør med EU-domstolens blåstempling af social dumping.
I lørdags mødtes LO-bosserne og de socialdemokratiske partiledere fra Sverige, Østrig og Tyskland i Wien. I både Sverige og Østrig er socialdemokraterne ved magten, mens det tyske parti er juniorpartner i Merkels regering.

De vedtog en fælles platform, som sætter en ”social protokol” på dagsordenen i EU. Kravet er, at ved en kommende traktatændring i EU, så skal der vedtages en ”sociale fremskridtsprotokol”, som sætter faglige og sociale rettigheder over det indre markeds friheder.

– Princippet er enkelt: Det er løn og arbejdsvilkårene i det land, hvor arbejdet udføres, der gælder, sagde den svenske LO formand Karl-Petter Thorwaldsson efter vedtagelsen.

– Når de faglige organisationer ikke kan varetage deres interesser, så må vi sørge for at justere. Det er ulige konkurrence, når man konkurrerer på dårligere løn og arbejdsvilkår sagde den svenske statsminister Stefan Löfven til TT.

Han pegede på transportbranchen som eksempel.
– De dumpede priser i Sverige betyder, at det er umuligt for svenske tranportvirksomheder at konkurrere, det er en uacceptabel situation, sagde han.

EU-domstolen har begrænset de faglige rettigheder

– Fundamentale sociale rettigheder og standarder må ikke blive begrænset af konkurrence og liberaliseringer af de indre marked, hedder det i den fælles udtalelse, som direkte henviser til EU-domstolens rolle:

– EU-domstolen har med sine domme i Viking-, Laval-, Rüffert- og Luxembourgsagerne begrænset sociale rettigheder og åbnet for konkyrrence op løn- og arbejdsvilkår. I sine domme har EU-domstolen givet forrang til de økonomiske friheder på det indre marked over fundamentale sociale rettigheder som organisationsfriheden og retten til kollektiv aktion, inklusiv retten eller friheden til at strejke, hedder det.

Den sociale protokol skal også styrke og understrege autonomien for parterne på arbejdsmarkedet. Der er brug for, at den sociale protokol udtrykkeligt understreger autonomien med henvisning til EU’s charter af grundlæggende rettigheder og ILO’s konventioner, fastslår de.

Alliance af partier og fagforeninger

Formændene for de tre partier og landsorganisationer forsikrer, at de vil presse på, for at få en social protokol traktatfæstet så hurtigt som muligt.

– Vi stille vores krav ved den næste revision af traktaterne. Inkluderingen af en social fremskridtsprotokol vil være et nøglekriterie for os i ratificeringen af kommende traktatændringer, hedder det.

Men da det er højst usikkert, hvornår traktatændringer kommer på dagsordenen, er der i mellemtiden brug for at styrke sagen:
– Vi er enige om at starte opbygningen af en alliance mellem politiske partier og fagforeninger, som vil forpligte sig til at styrke arbejderrettighederne og som kan tilslutte sig principperne i denne aftale, skriver de. (brink)