Runde svar fra kandidaten til beskæftigelsesposten

Den ungarske kandidat til EU-kommissionen, László Andor lovede at inddrage arbejdsmarkedet når og hvis udstationeringsdirektivet skal præciseres. EU-domme er et problem, erkendte han, uden at binde sig til løsning

– Som tidligere redaktør af et kommunistisk tidsskrift må man spørge, om de overhovedet går ind for det her system!
Sådan lød et af spørgsmålene, da EU Parlamentet havde kandidaten til posten som Beskæftigelseskommissær, László Andor til grillparty. Men bortset fra denne episode, var der ikke meget grill over høringen. Kandidatens svar faldt i runde og generelle vendinger, forståeligt måske, når man tager det nye parlament med sit klare borgerlige flertal i betragtning.

Det blev i stedet en sagte plutren, hvor Andor gang på gang understregede sin vilje til at samarbejde med Parlamentet.

Han blev bedt om at fortolke udstationeringsdirektivet på baggrund af EU-domstolens domme. Domstolens fortolkning af direktivet i Vaxholmsagen og en række andre sager, har indskrænket fagbevægelsens muligheder for at bekæmpe social dumping.

Andor svarede ikke direkte på spørgsmålet, men lagde op til at inddrage parterne på arbejdsmarkedet i en diskussion af en løsning.
– Formålet med direktivet er at lette den frie bevægelighed for arbejdstagere og samtidig giv dem sikkerhed. Jeg er enig i, at der er problemer med fortolkningen, med det er komplekse sager. Derfor er min første opgave en grundig analyse af spørgsmålet, det er også nødvendigt at inddrage arbejdsmarkedets parter i en dialog om direktivet. Der er behov for en ny tilgang til spørgsmålet, sagde László Andor.

Vil ikke fjerne undtagelsen

I spørgsmålet om det strandede arbejdstidsdirektiv ville den kommende kommissær ikke garantere, at den såkaldte opt-out bliver fjernet. Opt-out giver betyder muligheden for at stå uden for arbejdstidsreglerne. Det er især udbredt i England, at lønmodtagere skriver under på, at de er klar til at overskride arbejdstidsreglerne i den gældende direktiv. Som i øvrigt ikke bliver fulgt i over halvdelen af EU-landene.
– I første omgang vil jeg give parterne på arbejdsmarkedet rigeligt tid til at behandle emnet. Det er vigtigt at huske at Europas sociale modeller er meget varieret, det er vigtigt at være realistisk, sagde Andor.

– Opt-out er aldrig den bedste løsning. Men det er nødvendigt at tage de hurdler i betragtning, som der kan være for at det enkelte land gennemføre den fælles lovgivning. Når det gælder overarbejde på frivillig bais, så kan jeg ikke garantere, at det er muligt at nå en fælles løsning. Overtid må dog ikke true de arbejdernes sikkerhed og sundhed, sagde han.

Den dyre arbejdskraft

Den britiske konservative Roger Helmer spurgte, hvad kandidaten ville stille om med den omsiggribende regulering af arbejdsforholdene i EU.
– Der kommer hele tiden nye direktiver og byrder på erhvervslivet. Arbjedskraften bliver dyrere og dyrere. Alle de ekstra rettigheder til dem i arbejde lukker for arbejdsmarkedet, hvad vil de gøre, spurgte han.

– Overordnet handler det om at beskytte arbejdstagerne, vi bør være opmærksomme på, at arbejdskraften i Europa ikke blot skal ses, som en vare på linje med alle andre varer. Det handler trods alt om lønmodtagernes levebrød og deres liv, sagde som alle andre. Det handler om deres levevilkår, sagde László Andor. (brink)